Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » O nás » Novinky » Ohlédnutí za rokem 2015 a poděkování

Ohlédnutí za rokem 2015 a poděkování

27.12.2015

Vážení přátelé a příznivci valašskomeziříčské hvězdárny,

vánoční svátky a blížící se počátek nového roku bývá časem zamyšlení, bilancování, ale i pohledem do budoucnosti. Sváteční dny spojené s několika dny volna zklidní celoroční shon a pracovní nasazení a dovolí nám zamyslet se nad rokem uplynulým i tím nadcházejícím.

Uplynulý rok na Hvězdárně Valašské Meziříčí byl věnován několika hlavním činnostem a aktivitám. Jednak jsme ještě dokončovali realizaci několika projektů spolufinancovaných EU, ale také jsme realizovali projekty nové, a to nejen za podpory EU, ale také Akademie věd ČR, Města Valašské Meziříčí, i soukromých společností DEZA, a. s. a CS CABOT, spol. s r. o. a některých dalších. Nutno podotknout, že všechny zatím uzavřené projekty prošly kontrolou a téměř všechny prostředky nám byly vyplaceny.

Rok 2015 byl významným také proto, že uplynulo již 60 let od chvíle, kdy byla hlavní budova novodobé hvězdárny zpřístupněna široké veřejnosti. Toto výročí jsme si připomněli nejen slavnostním seminářem v listopadu 2015, ale také skromnou publikací a velmi vydařenou výstavou v zámku Žerotínů, nedaleko od valašskomeziříčského náměstí.  

Trochu skrytě, ale o to s větším úsilím, jsou pečlivě připravovány dvě významné investiční akce, které by měly přispět k modernizaci objektů, zlepšení prostředí a základních podmínek pro naši práci a také naše návštěvníky. Jedná se jednak o přípravu 2. etapy havarijní rekonstrukce objektů Hvězdárny Valašské Meziříčí, která se bude dotýkat zejména jižní budovy odborného pracoviště a částečně i centrální budovy. Druhá akce je cílena na zásadní snížení energetické náročnosti provozně-technického objektu, včetně zásadní modernizace kotelny. Realizace obou akcí nás čeká v první polovině roku 2016.

Z mého pohledu byl velmi významnou oblastí aktivit v roce 2015 rozvoj odborných a observačních programů navázaných na širokou spolupráci s ostatními výzkumnými, vysokoškolskými i dalšími pracovišti nejen v České republice. To se mimo jiné projevilo také účastí našich odborných pracovníků na několika významných konferencích a sympóziích. Velmi si vážím úspěšné spolupráce s několika skupinami z jiných institucí, které nám významně pomáhají v rozvoji odborné činnosti, analýze pozorování, jejich interpretaci a také s publikováním výsledků. Tento pozitivní směr se týká jak oblasti pozorování projevů sluneční aktivity, tak pozorování meteorů (v roce 2015 došlo díky realizaci několika projektů ke značnému rozšíření našich observačních kapacit a zlepšení kvality dat), stejně jako v oblasti pozorování proměnných hvězd. Kvalitní observační práce, vytrvalost, systematičnost a pomoc řady externích kolegyň a kolegů mě velmi těší a věřím, že se bude rozvíjet i v dalších letech.

Pozitivní byl v roce 2015 také vývoj návštěvnosti, který potvrdil správnost naší strategie v oblasti vzdělávání a modernizace vzdělávacího areálu, ale také zlepšení komunikace se školami a veřejností obecně. I přes dílčí úspěchy víme, že v této oblasti máme mnoho rezerv. Mimo jiné je pozitivním efektem zvýšené návštěvnosti také výrazné zvýšení příjmů ze vstupného, což nám významně pomáhá v dalším rozvoji všech oblastí naší činnosti. Tedy, každý platící návštěvník si může být jistý tím, že svým vstupným přispěl na další rozvoj Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Děkuji touto cestou řadě mých kolegyň a kolegů, přátel a příznivců „hvězdárny ve Valmezu“. Bohužel nelze poděkovat všem, kterým bych chtěl své díky vyjádřit, a proto se předem omlouvám těm, kteří byť také velmi pomáhali, a pomohli, se do mého subjektivního výčtu nedostali. To však neznamená, že by neměli můj vděk.

Z organizací, které s námi v uplynulém roce dobře spolupracovaly, bych rád jmenoval alespoň některé. S ohledem na jejich počet bude snadnější udělat přehledný výčet:

  • Krajské hvězdárně v Žilině, zejména pracovišti Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste děkuji za neutuchající trpělivost, vřelou spolupráci, přátelství a sdílení toho dobrého i méně příjemného (díky patří všem pracovníkům v čele s panem ředitelem Janko Mäsiarem)
  • Slovenské organizaci pro vesmírné aktivity (SOSA) – za velmi vřelou a otevřenou spolupráci, společné experimenty a lety do stratosféry, řadu vzdělávacích aktivit, těsnou spolupráci (jmenovitě patří díky panu předsedovi Jakubovi Kapušovi a jeho dvěma kolegům – Paľovi Turčinovi a Alexovi Kutkovi)
  • Laboratoři metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně – zejména týmu pana prof. Reného Kizeka při přípravě společných experimentů na stratosférických balónech, vzdělávacích aktivit a řady zajímavých akcí
  • Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze – jmenovitě prof. Svatopluku Civišovi a doc. Martinu Ferusovi za férovou a otevřenou spolupráci a přístup
  • Hvězdárně v Partyzánskom – za vždy milé přijetí, aktivitu, nápady a spolupráci (dík patří zejména panu řediteli Vladkovi Mešterovi)
  • Kolegům z Univerzity Komenského v Bratislavě – zejména skupině věnující se problematice výzkumu meteorů a meziplanetární hmoty
  • Společnosti pro meziplanetární hmotu – za společné úspěšné projekty a velmi těsnou a efektivní spolupráci, jmenovitě Jakubovi Koukalovi a Ivo Míčkovi
  • České astronomické společnosti – nejen za podporu, prostor pro propagaci našich akcí na astro.cz, ale také za celkovou spolupráci a společné projekty (díky patří zejména Pavlu Suchanovi a za astro.cz Petru Horálkovi)
  • Valašské astronomické společnosti a všem jejím aktivním členům a zejména Radě VAS a revizorům
  • Společné laboratoři optiky v Olomouci v čele s Dr. Ondřejem Haderkou

Dále pak Regionu Bílé Karpaty za spolupráci při administraci Mikroprojektů z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Velké poděkování patří mým kolegyním a kolegům, pracovníkům valašskomeziříčské hvězdárny, kteří v průběhu celého roku – stejně jako v těch předešlých – pracovali s odhodláním, profesionálním přístupem, nezbytnou odborností a věřím, že také svým srdcem. Stejné poděkování patří i řadě externích spolupracovníků a lektorů. Všem jim děkuji za spolupráci, přístup, výkony a pomoc.

Poděkování patří také našemu zřizovateli, Zlínskému kraji, speciálně odboru kultury a památkové péče, který se zhostil role našeho „věcně příslušného odboru“. Díky však patří i pracovníkům mnoha dalších odborů, se kterými jsme řešili každodenní chod organizace, zajištění prostředků pro provoz i další rozvoj. Díky patří také voleným představitelům v krajském zastupitelstvu a Radě Zlínského kraje, kteří na nás při svých jednáních a rozhodováních nezapomínali.

Můj dík patří i všem návštěvníkům, kteří nás navštívili a využili našeho areálu a služeb a svým vstupným nás podpořili v dalším rozvoji a činnosti. Děkujeme!


Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies