Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


11.05.2020
Astronomický kroužek aneb duben ON-LINE

Jak jsme vás již informovali, astronomický kroužek probíhá od března prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu pokračoval i v měsíci dubnu, kdy proběhlo 5 on-line schůzek. Náměty těchto virtuálních setkání se vztahovaly k některým z astronomických jevů a k fyzikálním zákonům.

09.04.2020
Zvukové záznamy ze semináře Kosmické technologie a kosmický výzkum

Nově jsme zpracovali a uveřejňujeme záznamy přednášek, které zazněly loni na podzim u příležitosti tradičního setkání přátel dobývání vesmíru a příbuzných oborů pod názvem Kosmické technologie a kosmický výzkum.

02.04.2020
ON-LINE obsah pro vás

Vážení příznivci hvězdárny. I přes uspaný společenský a mnohde i pracovní život se snažíme navázat na naši běžnou činnost a vytváříme pro vás ON-LINE obsah. Pokračujeme ve vydávání našeho programového letáčku s mírně upraveným obsahem. Dále je realizována i činnost astronomického kroužku, který se nyní schází virtuálně každou středu od 15 hodin prostřednictvím video konferencí. Nadále pokračuje příprava zpráv ESO, aktualit z astronomie a kosmonautiky a rubriky o našich astronomických pozorováních.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Září 2013

Září 2013

 

Schválená koncepce nové evropské rakety Ariane 6 
(třístupňová varianta bude mít v prvním stupni motory na TPL)

    

 Obsah programového letáčku: 

   

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost: 

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK ve 20:00 hodin

 

Program pozorování:

  • Měsíc – od 11. do 21. září
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

 

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

  

Zájmové astronomické kroužky

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. vypisuje pro školní rok 2013/14 astronomické kroužky pro mládež od 11 let až po dospělé zájemce. Zahajovací schůzky se uskuteční ve dvou termínech, a to ve středu 11. září a ve čtvrtek 12. září v 17:00 hodin. Na zahajovacích schůzkách budou dohodnuty termíny dalších pravidelných setkání.

Přihlášky zašlete elektronickou poštou na adresu info@astrovm.cz, klasickou poštou nebo se přihlaste telefonicky (571 611 928). Můžete se rovněž dostavit až na zahajovací schůzky.

 

Semináře - praktika

Pátek 27. září v 15:00 hodin

Evropská noc vědců

Na pátek 27. září 2013 vyhlásila Evropská komise další ročník akce s názvem Evropská noc vědců. K této celoevropské akci se přihlásila Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. s následujícím programem:

15:00 až 18:00 hodin
POHLEDY NA SLUNCE
– pozorování Slunce různými hvězdářskými dalekohledy (za příznivých pozorovacích podmínek)

18:30 hodin
VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE – MÝTY A SKUTEČNOST
– zajímavé povídání o využití sluneční energie (přednáškový sál)

19:30 hodin
JAK A PROČ POZORUJEME SLUNCE
– program včetně ukázek aktuálního pozorování projevů sluneční aktivity (specializovaná učebna v budově odborného pracoviště)

20:30 hodin
PŘEDSTAVENÍ PŘESHRANIČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO A VÝUKOVÉHO CENTRA
pro pozorování Slunce a zpracování digitální dat

21:30 hodin
SLUNCE - JAK JEJ NEZNÁME
– netradiční pohledy na sluneční aktivitu

Průběžně:
Putovní výstava
: SLUNCE – NAŠE HVĚZDA
Sluníčkové malování – výtvarná soutěž pro děti odměněná drobnými cenami
Pozorování zajímavých objektů večerní oblohy (od 20:00 hodin) – pouze za příznivých pozorovacích podmínek.

Součástí programu bude stánek s informacemi střediska Europe Direct – nabídka informačních a propagačních materiálů  o Evropské unii, zajímavé soutěže apod.

V rámci akce se uskuteční soutěž o malý hvězdářský dalekohled, do které se mohou zapojit rodiny s dětmi. Podrobnější informace na https://www.astrovm.cz.

 

Podzimní putování Valašskem

Odbor Klubu Českých turistů TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a s Valašskou astronomickou společností pořádají v sobotu 21. září 2013 další ročník turistického pochodu „Podzimní putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvězdárně. Rodiče s dětmi mohou plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. Připraveny jsou trasy v délce 9 a 25 km a rovněž dvě cyklotrasy v délce 45 a 75 km. Start v době od 9:00 do 10:00 hodin. V cíli do 15:00 hodin pozorování Slunce dalekohledem, astronomické pohádky, zábavný program pro děti apod.

 

Zprávy a zajímavosti

Opportunity – deset úspěšných let

Když pojízdná laboratoř Opportunity připravená organizací NASA odstartovala v roce 2003 z Mysu Canaveral k Marsu, mnoho přihlížejících očekávalo jeho relativně krátkou misi, neboť Opportunity byla zkonstruována pro přibližně tříměsíční pobyt na nepřátelském povrchu planety Mars. Jen málo lidí, pokud vůbec někdo, si představovalo, že Opportunity se bude prohánět po rudých píscích planety Mars – a stále provádět nové výzkumy – ještě o 10 let později.

Dne 7. července 2013 oslavil robot Opportunity desáté výročí svého startu a více než 9 let pobytu na Marsu. Pojízdná laboratoř oslavila svá výročí ve výborném technickém stavu. Po více než devíti letech pobytu na Marsu Opportunity nedávno vytvořila nový rekord v překonané vzdálenosti na povrchu jiné planety než Země. Tento milník byl pokořen 15. května 2013, když rover urazil 80 metrů, čímž se jeho počítadlo zastavilo na hodnotě 35,76 kilometru.

V průběhu roků byla cesta Opportunity přerušována stovkami zastávek za účelem fotografování a odběru vzorků horniny. Povrch Marsu je v současné době docela suchý a nepřátelský pro život v podobě, jak jej známe na Zemi. Výzkum prováděný robotem Opportunity je zaměřen na pátrání po oblastech, kde tomu tak nebylo vždycky, tj. po oblastech, kde pradávná voda mohla přispívat k existenci domorodých forem života.

Rover objevil četné důkazy, že zde kdysi byla kapalná voda skutečně přítomna. Během posledních 20 měsíců Opportunity prováděla výzkum na okraji kráteru Endurance. Zde objevila usazeniny sádrovce pravděpodobně vytvořené podzemní vodou prosakující skrz pukliny v marťanské půdě. Rovněž objevila přítomnost jílových minerálů v kameni pojmenovaném Esperance.

„Přes tento kámen teklo velké množství vody,“ říká Steve Squyres (Cornell University), vedoucí vědecký pracovník mise Opportunity. „Tyto závěry jsou součástí velmi důležitých objevů celé naší úspěšné mise.“

Pokud Opportunity přežije další rok – a kdo se nyní odváží vsadit, že ne? – může ještě pokořit rekord v délce překonané dráhy sovětským Lunochodem 2 na povrchu Měsíce, který v roce 1973 urazil vzdálenost 42 kilometry. Kromě toho čeká na Opportunity další meta: 42,195 km – první maratón na rudé planetě!

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

PROJEKTY

Workshop o praktické astronomii

Pozor, změna termínu!

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině připravovala na dny 13. až 15. září 2013 workshop zaměřený na praktickou astronomii s názvem EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI.

Z organizačních a technických důvodů se konání workshopu odkládá, o novém termínu Vás budeme informovat.

 

 *******

Workshop o projevech sluneční aktivity

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají ve dnech 20. až 22. září 2013 již druhý mimořádný vzdělávací workshop SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II – PROJEVY SLUNEČNÍ AKTIVITY.

Akce je určena jak studentům středních a vysokých škol, případně žákům nejvyšších ročníků základních škol, tak i pedagogům a všem dalším vážným zájemcům.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 12 přihlášeným osobám nocleh v ubytovně hvězdárny a zajistit a uhradit stravu v průběhu workshopu.

Další informace najdete na webových stránkách pořadatelů.

 Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

 

 *******

 

Připravujeme:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají ve dnech 4. až 6. října 2013

1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE.

Seminář se koná v rámci projektu Se Sluncem společně; cílem je obnovení tradice společných setkání pozorovatelů Slunce z obou stran hranice.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

 


Projekt Brána do vesmíru byl předložen a schválen v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

Různé

Začátek astronomického podzimu

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22. září ve 22 hodin 43 minut SELČ (středoevropského letního času). Nastává podzimní rovnodennost, na severní polokouli začíná astronomický podzim. V okamžiku podzimní rovnodennosti Slunce prochází nebeským rovníkem (přechází ze severní polokoule na jižní), den i noc jsou stejně dlouhé. Severní i jižní polokoule jsou stejně přivráceny ke Slunci a jsou také rovnoměrně Sluncem ozařovány.

  

AKTUALITY

  • Před 35 roky, tj. 7. 7. 1978, byl ohlášen objev Charona – měsíce planety Pluto (dnes trpasličí planety). Objeviteli Charona byli James Christy a Robert Harrington (U.S. Naval Observatory). V současné době k Plutu směřuje sonda NASA s názvem New Horizons.
  • Dne 18. 6. 2013 byla objevena planetka 2013 MZ5. Patří mezi tzv. blízkozemní objekty (planetky a komety), jejichž dráhy se přibližují ke dráze Země. Objevem asteroidu o průměru 300 m byl dosažen počet 10 000 známých blízkozemních těles.
  • Na archivních snímcích planety Neptun pořízených pomocí HST byl objeven nový (v pořadí již 14.) měsíc Neptunu. Obdržel předběžné označení S/2004 N1. Jeho průměr je menší než 20 km.

  


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Tisk: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

autor: František Martinek


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje