Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


25.11.2018
Úspěšný projekt energetických úspor

V  roce 2017 byla provedena rekonstrukce (zateplení objektu a výměna výplní stavebních otvorů) provozně-technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., který slouží jako zázemí hlavních objektů hvězdárny, jako odborná knihovna a studovna odborných pracovníků a stážistů.

22.11.2018
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR

Ve druhém listopadovém týdnu tohoto roku se Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o. již potřetí připojila k celostátní akci Týden vědy a techniky Akademie Věd ČR. Téma letošního ročníku reflektovalo jak sto let vzniku naší republiky, tak i vývoj české vědy za toto období. Festival vědy a techniky se konal v týdnu od 5. do 10. listopadu v areálu hvězdárny. A co se u nás vlastě dělo?

25.09.2018
Letní putování vesmírem 2018

Je již tradicí, že s odcházejícím létem se ohlédneme zpět a hodnotíme proběhlé události. K nim patří i astronomické tábory pro děti od 7 do 15 let věku, které na hvězdárně pořádáme desítky let. Letošní skladba táborů byla následující: v červenci pobytový astronomický tábor a v srpnu příměstský tábor. 

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Planeta Země - dnes a zítra

Planeta Země - dnes a zítra

2. oznámení

V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd a organizace UNESCO vyhlášen na Valném shromáždění OSN rok 2008 jako Mezinárodní rok planety Země. Tato iniciativa je svým rozsahem zcela mimořádná pro oblast věd o Zemi.
Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních rizik, racionalizaci výstavby a optimální využívání přírodních zdrojů.


Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá ve spolupráci

s Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.

a Českou astronomickou společností v rámci Mezinárodního roku planety Země 2008

Mezinárodní seminář

PLANETA ZEMĚ – DNES A ZÍTRA


Seminář se koná v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí
ve dnech 17. – 19. října 2008.

Populárně-naučný seminář je určen široké veřejnosti, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků, pedagogickým pracovníkům a všem dalším zájemcům o přírodu.

 

SOC
Mgr. Pavel Gabzdyl, HaP M. Koperníka v Brně
RNDr. Jan Zedník, GFÚ AV ČR, v. v. i. Praha
LOC
Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Pavel Suchan, Česká astronomická společnost
Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 Akci finančně podpořili

společnost CS CABOT, spol. s r. o. Valašské Meziříčí

Česká astronomická společnost

 

Program semináře:

Termín konání: 17. – 19. října 2008


Pátek 17. října 2008

 17:00 – 17:15  Slavnostní zahájení semináře
 17:15 – 17:30  Představení hostitelské hvězdárny – Ing. Libor Lenža
 17:30 – 19:00

Mgr. Pavel Gabzdyl – odborný pracovník Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Kaleidoskop planetárních světů - vysokohorské štíty, sopečné výbuchy, ledová jezera a mnoho dalších jevů nejen na naší planetě

 1. Země mezi planetami (sestry Země)
 2. Exogenní procesy
 3. Oheň a kámen
 4. Voda a led
 5. Život
 19:00 – 20:00 Přestávka - večeře
 
 20:00 – 21:30

Mgr. Jan Valenta, PhD. – odborný pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Na hřbetě koně za geologickými krásami Mongolie
Cestopisná přednáška pro veřejnost.

 

Sobota 18. října 2008

 09:00 – 10:00

Mgr. Jakub Haloda - Česká geologická služba a HaP hl. m. Prahy, Štefánikova hvězdárna

Kosmické katastrofy v dějinách Země

 1. Historie srážek těles meziplanetární hmoty s planetou Země
 2. Významné impaktní událostí v dějinách Země
 3. Katastrofické důsledky pro vývoj života
 10:00 – 10:20 Přestávka
 10:20 – 11:45

RNDr. Aleš Špičák, CSc. -  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Děravá Země aneb výsledky vrtných výzkumných projektů na kontinentech a v oceánech

 1. Hluboké vrtání do zemské kůry – na kontinentech i pod hladinou oceánů 
 2.  Mezinárodní vrtné programy zkoumají zemětřesnou činnost, činné vulkány, tzv. impaktní krátery, záznamy klimatických změn, možnosti využití geotermální energie a oceánskou kůru.
 3. Podaří se nám uskutečnit hluboký výzkumný vrt také v České republice?
 11:45 – 13:30 Přestávka - společný oběd
 13:30 – 15:00

RNDr. Jan Zedník - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Seismické vlny jako nástroj poznávání Země (a dalších vesmírných těles)

 1. Klasifikace zemětřesení
 2. Registrace zemětřesení – seismometry a digitální registrační zařízení
 3. Seismické sítě a datová centra
 4. Velikost zemětřesení – magnitudo, Richterova stupnice, uvolněná energie
 5. Účinky zemětřesení – makroseismická stupnice intenzit
 15:00 – 15:30 Přestávka
 15:30 – 17:00

RNDr. Jana Pazdírková - Ústav fyziky Země, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Zemětřesení v České republice

 1. Seismotektonická situace v Evropě
 2. Historická zemětřesení ve střední Evropě
 3. Seismické stanice v ČR
 4. Zemětřesení v ČR v letech 2000-2008
 17:00 – 17:30  Přestávka
 17:30 – 19:30

Mgr. Pavel Gabzdyl – odborný pracovník Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Země a její Měsíc

 1. Vznik Země a Měsíce
 2. Impaktní kráterování
 3. Vulkanismus a současný geochemický model Měsíce
 4. Země bez Měsíce
 19:30 – 21:00  Večeře

 

Neděle 19. října 2008

09:00 – 10:30

RNDr. Aleš Špičák, CSc. -  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Proč a jak sopky soptí aneb tektonické procesy a sopečné erupce

 1. Aktivní desková tektonika – jedinečnost naší planety
 2. Vulkanismus – důsledek deskové tektoniky
 3. Recyklace horninového materiálu – role sopek
 4. Vulkanismus v různých tektonických prostředích
10:30 – 10:50 Přestávka
 
10:50 – 11:50

Jiří Srba – odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí a člen SMPH

Tunguzská katastrofa – první varování

 1. 100 let od jedné z nejzáhadnějších přírodních katastrof 20. století
 2. 30. června 1908 došlo na Sibiři v oblasti řeky Podkamennaja Tunguzka k mohutnému výbuchu, který zničil přes 2 000 čtverečních kilometrů tajgy
 3. Explozi i všechny doprovodné jevy dnes nejlépe vysvětluje impaktní teorie
11:50 – 12:00 Ukončení semináře

 

Organizační informace

 

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje na ulici Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí. Nevíte kudy k nám? Najděte si nás na mapě.
  

Ubytování:

 • Ubytovna hvězdárny –130,-- Kč/1 noc, 175,-- Kč za obě noci
 • Ubytovna Abácie –   290,-- Kč/1 noc; 240,-- Kč/noc pro dvě noci (jen 3 a 4 lůžkový pokoj) – velmi omezený počet míst
 • Ubytovna KZ Val. Meziříčí (Zámek Žerotínů) –  400,-- Kč/1 noc (4 lůžkové pokoje)

Další možnosti ubytování na základě vaší individuální objednávky:

 • Hotel Apollo –   dvoulůžkový pokoj 1 150,-- Kč; jednolůžkový pokoj 600,-- Kč (Individuální objednávky. Kontakt na hotel.) 
 • Hotel Abácie –   dvoulůžkový pokoj (víkendová akce) 1 090,-- Kč; jednolůžkový pokoj 1 290,-- Kč (Individuální objednávky. Kontakt na hotel.)
 • Hotel Panáček –   dvoulůžkový pokoj 1 090,-- Kč pro 2 osoby; 890,-- Kč 1 osoba; jednolůžkový pokoj 790,-- Kč (Individuální objednávky. Kontakt na hotel.)

 

Stravování:

Stravování si každý účastník zajišťuje individuálně v okolních restauracích. Ráno bude možné zakoupit si jednoduchou snídani přímo v prostorách hvězdárny. V průběhu semináře bude možné si zakoupit kávu, čaj, minerálku a drobné občerstvení.
V pátek 17. října večer plánujeme pro zájemce společnou večeři v nedaleké restauraci v ceně do cca 120 Kč. V sobotu 18. října bude pro zájemce zajištěn společný oběd v restauraci v ceně do 140,-- Kč.

 

Parkování: Je možné přímo v areálu hvězdárny.

Konferenční poplatek: Pro všechny účastníky byl stanoven jednotný symbolický  konferenční poplatek ve výši 100,-- Kč. Poplatek bude vybírán u prezence.

Přihlášky: Pokud požadujete zajistit ubytování v ubytovně hvězdárny nebo v Ubytovně Abácie, musíme obdržet Vaši přihlášku nejpozději 9. října 2008. Uvítáme Vaši přihlášku i když nebudete ubytování požadovat. Sdělte nám prosím také zájem o společné stravování.


Přihlášky adresujte na: astromsikova@astrovm.cz, na telefon 571 611 928 případně na poštovní adresu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.
 

Dokumenty ke stažení: 

2. oznámení: Seminář - Planeta Země - dnes a zítra (pdf; 561kB) - kompletní informace pro zájemce

Přihláška na seminář Planeta Země - samostatně (pdf; 252 kB) - samostatná příhláška na seminář

K dispozici je také stručná pozvánka na seminář s programem (pdf; 137 kB)

Loga pořádajících institucí

Logo ČAS


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje