Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Mediální výstupy » Přeshraniční vzdělávací seminář o pokrocích ve výzkumu MPH

Přeshraniční vzdělávací seminář o pokrocích ve výzkumu MPH

Velmi zajímavý přeshraniční vzdělávací seminář zaměřený na výzkum a současné znalosti v oblasti meziplanetární hmoty byl zahájen 22. května v přednáškovém sále hotelu Charbulák ve Starých Hamrech, v centru Beskydské oblasti tmavé oblohy.

Úvodní přednášky se ujal Jiří Srba, zabýval se v ní vývojem meziplanetární hmoty v rámci vývoje Sluneční soustavy. Velmi přehledně představil současné představy o vzniku a vývoji různých skupin těles řazených do meziplanetární hmoty a připravil tak všechny účastníky na další přednášky. Večerní program byl zaměřen na chemický vývoj materiálu na povrchu naší planety v dávné minulosti. Konkrétně se jednalo o vznik základních molekul RNA v období velkého bombardování naší planety před přibližně 3,8 miliardami let. Přednášejícím byl Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Původně plánovaný večerní program – astronomická pozorování ve skupinách – kvůli špatnému počasí nahradily diskuze v zájmových skupinkách.

Sobotní program zahajoval Jakub Koukal, který účastníky seznámil s novinkami v observačních sítích pro pozorování meteorů, a to nejen se systémem NFC, spektrografy, novými sítěmi, ale také s rozvojem sítí stávajících.
Oblast svého dlouhodobého a systematického zájmu – binární, párové a vícenásobné asteroidy – podrobně představil Petr Pravec z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Jedná se o vůdčí osobnost výzkumu této problematiky nejen v České republice. V odpoledních hodinách proběhla zajímavá diskuze o dalším pokračování a rozvoji odborné přeshraniční spolupráce s možnostmi výstupů pro vzdělávání, zejména studentů středních škol.

Pozdně odpolední program zahájil Leonard Kornoš z AGO Modra přednáškou o meteorických rojích a jejich mateřských tělesech. Ve svém příspěvku se velmi podrobně věnoval rozsáhlé problematice procesů vývoje mateřských těles a jejich konečné dezintegrace a vzniku proudů drobných meteoroidů, které můžeme v podobě meteorických rojů pozorovat.
Poslední velké sobotní přednášky se ujal Svatopluk Civiš z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který se zaměřil na záporné ionty v mezihvězdném prostředí a jejich identifikací v laboratořích. Přednáška zaujala nejen obsahem, přednesem, ale do značné míry i osobním pohledem a zkušenostmi vědeckého pracovníka.

Následovaly krátké odborné příspěvky účastníků semináře, kteří se věnovali meteoritu Porangaba, připravovanému experimentu METEORCAM, ale i výzkumným aktivitám ve stratosféře či informacím o záměru projektu AstroBioCentra.

Poslední den semináře jsme se věnovali zajímavé oblasti, která na první pohled nemá s problematikou meziplanetární hmoty mnoho společného, a sice obecným i speciálním metodám výzkumu hornin. Tuto problematiku přiblížil účastníkům Petr Skupien z Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava. Jedním z velmi cenných zdrojů informací o meziplanetární hmotě jsou geologické analýzy meteoritů, při nichž se tyto obecné postupy rovněž používají.
Náplní posledního příspěvku byly praktické ukázky vyhodnocení videopozorování meteorů systémem NFC. Přednášejícím byl Jakub Koukal, který má celý systém jako supervizor na starost. Vzdělávací seminář uzavřelo pracovní setkání pozorovatelů zajišťujících provoz pozorovatelské sítě na česko-slovenské hranici.

Celá akce se skutečně vydařila a splnila či překročila všechna očekávání. Seminář byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů prostřednictvím projektu Rozvoj přeshraniční kooperující sítě pro odbornou práci a vzdělávání.

 

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies