Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Listopad 2013

Listopad 2013

 

Poslední anténa radioteleskopu ALMA 
(podrobnější informace v článku uvnitř letáčku)

    

 Obsah programového letáčku: 

   

Přednáška

Středa 20. listopadu 2013 v 18:00 hodin

JAKÁ BUDE KOMETA ISON?

V průměru jednou za pět let se na obloze objeví kometa, se kterou jsou spojena nepřiměřená očekávání ze strany veřejnosti. A asi jednou za 15 let se objeví kometa, na kterou vzpomínají celé generace. Do které z těchto kategorií nakonec zařadíme kometu C/2012 S1 (ISON), ukáže přelom listopadu a prosince 2013. Každopádně se jedná o kometu výjimečnou, která se ale vzpírá veškerým snahám astronomů o smysluplné předpovědi. Pokud jádro komety přežije průchod přísluním, máme se rozhodně na co těšit.

Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.

Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost: 

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK v 18:00 hodin

 

Program pozorování:

  • Měsíc – od 7. do 19. listopadu 
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

 

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

  

Zájmové astronomické kroužky

Astronomický kroužek pro žáky druhého stupně základních škol se schází každou středu v 17:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Astronomický kroužek pro pokročilé a dospělé se schází ve čtvrtek v 17:00 hodin.

Další zájemci se ještě mohou přihlásit.

 

SEMINÁŘE

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Valašskou astronomickou společností (VAS) pořádá ve dnech 22. až 24. listopadu 2013 tradiční seminář na téma

KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA.
 

Program semináře:

 

Pátek 22. listopadu 
16:00 až 16:30
Příjezd účastníků – prezence

16:30 až 18:00
KALENDÁŘ PILOTOVANÉ KOSMONAUTIKY 2012-2013
Přednáší Milan Halousek

18:15 až 19:30
AKO SA STAŤ AMATÉRSKYM ASTRONAUTOM
Přednáší Jakub Kapuš

 

Sobota 23. listopadu 
08:30 až 10:00
CO SE DĚJE NA ISS – VYUŽÍVÁNÍ NEJVĚTŠÍ KOSMICKÉ LABORATOŘE
Přednáší Michal Václavík

10:15 až 11:30
MOŽNOST VÝUKY RAKETOVÉ TECHNIKY A KOSMICKÝCH TECHNOLOGIÍ
Přednáší prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

11:30 až 13:30
Přestávka na oběd

13:30 až 14:30
RAKETA FALCON A SOUČASNÉ POTŘEBY KOSMONAUTIKY
Přednáší prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

14:45 až 16:15
PROJEKT HYDRONAUT – AŽ NA DNO LIDSKÝCH MOŽNOSTÍ
Přednáší Pavel Boháček

16:30 až 18:00
KENNEDYHO KOSMICKÉ STŘEDISKO VČERA, DNES A ZÍTRA
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl

 

Neděle 24. listopadu
08:30 až 10:00
SKYLAB: BYLO, NEBYLO
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl

10:15 až 11:45
SOUČASNÝ I BUDOUCÍ VÝZKUM SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Přednáší František Martinek

Změna programu vyhrazena.

Podrobnější informace o programu najdete rovněž na naší internetové adrese https://www.astrovm.cz.

Prezence účastníků se uskuteční v pátek 23. listopadu v době od 16:00 do 16:30 hodin.

Konferenční poplatek činí 150,- Kč (členové ČAS, VAS a studenti zaplatí 80,- Kč). Každý účastník obdrží sylaby se stručným obsahem přednášek. Vstupné na jednotlivé přednášky a na dopolední či odpolední blok přednášek je 40,- Kč (dospělí) a 30,- Kč (mládež).

Upozornění:
Prosíme zájemce, kteří požadují nocleh ve hvězdárenské ubytovně (tzv. „Škvorníku“), aby se přihlásili nejpozději do 15. listopadu 2013 telefonicky či e-mailem (asistentka@astrovm.cz) – omezená kapacita míst. Další zájemci budou ubytováni v místních hotelech – možno zajišťovat osobně – nabídka ubytovacích možností je na adrese https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/cestovni-ruch/sluzby-pro-turisty.html.

 

Zprávy a zajímavosti

Poslední anténa ALMA předána

Poslední parabolická anténa pro projekt radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) byla předána observatoři. Vyrobilo ji evropské konsorcium AEM a jedná se zároveň o poslední 25. anténu vyrobenou v Evropě.

Tato anténa je poslední z celkového počtu 66, které byly dopraveny na observatoř. Partneři ze severní Ameriky dodali 25 antén o průměru 12 m a ve východní Asii bylo vyrobeno 16 antén (4 o průměru 12 m a 12 o průměru 7 m). Očekává se, že všech 66 mimořádně přesných antén bude od konce roku 2013 spolupracovat jako jeden mohutný radioteleskop. Jeho jednotlivé segmenty se budou na planině Chajnantor v poušti Atacama v severním Chile nacházet až 16 kilometrů od sebe. Observatoř ALMA byla oficiálně otevřena v březnu 2013.

Všech 66 antén je nyní k dispozici pro vědecké účely, čímž se otevírá zcela nová éra astronomických objevů. „Je to důležitý milník pro observatoř ALMA, protože nyní budou astronomové z celého světa moci využívat kompletní systém s jeho plnou citlivostí a sběrnou plochou,“ říká manažer evropské části projektu Wolfgang Wild.

Radioteleskop pomůže astronomům zodpovědět důležité otázky našeho kosmického původu. Bude pozorovat vesmír v oboru milimetrových a sub-milimetrových vln, které tvoří rozhraní mezi infračervenou a rádiovou oblastí elektromagnetického spektra. Záření na těchto vlnových délkách pochází z nejchladnějších a nebo nejvzdálenějších objektů ve vesmíru. Mezi ně patří například oblaka chladného plynu a prachu, ve kterých vznikají nové hvězdy, nebo vzdálené galaxie ležící na samotné hranici pozorovatelného vesmíru.

Na milimetrových vlnových délkách je vesmír téměř neprozkoumaný, protože jejich efektivní sledování vyžaduje mnoho velkých antén, detektory s pokročilou technologií a atmosférické podmínky s extrémně nízkou vlhkostí. A právě takové podmínky panují na planině Chajnantor.

(Podle zdroje upravil J. Srba)

 

HST znovu fotografoval kometu ISON

Nové fotografie ke Slunci se přibližující komety C/2012 S1 (ISON) pořídil také Hubblův kosmický dalekohled. K největšímu přiblížení komety ke Slunci dojde 28. listopadu 2013, kdy prolétne ve vzdálenosti 1 165 000 km nad jeho povrchem. Bude se pohybovat rychlostí 377 km/s a jádro komety bude zahříváno na teplotu více než 2760 °C. Přitom se bude intenzivně odpařovat a extrémní slapové síly se budou snažit křehké ledové jádro komety roztrhat.

V době pořízení fotografie se kometa nacházela uvnitř dráhy planety Mars a od Země ji dělilo 285 miliónů kilometrů. K Zemi se kometa ISON nejvíce přiblíží 26. prosince 2013, a to na vzdálenost 64 miliónů km.

Více informací o pozorování komety ISON, o jejím „chování“ a o pravděpodobnosti, že se stane zářivou ozdobou zimní oblohy, se můžete dozvědět v přednášce JAKÁ BUDE KOMETA ISON?, kterou pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí.

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

PROJEKTY

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají ve dnech 1. až 3. listopadu 2013 astronomickou akci s názvem

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ I

Akce je určena především studentům a zájemcům o astronomii a praktickou činnost. Astronomické soustředění s praktickou činností a zajímavým programem je součástí projektu Brána do vesmíru.

Jedná se o nový projekt rozvoje přeshraničních vztahů a spolupráce mezi hvězdárnami, které působí jako specifické vzdělávací a kulturní instituce se zaměřením na přírodní vědy, techniku apod.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Základní informace o projektu Brána do vesmíru najdete na samostatných internetových stránkách http://www.branadovesmiru.eu.

 

 *******

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 vzdělávací workshop

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřena výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Podrobnější informace o programu vzdělávacího workshopu najdete na internetových stránkách https://www.astrovm.cz.


 

Nové knihy

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. přijímá závazné objednávky Hvězdářské ročenky na rok 2014. Předpokládaná cena 125,- Kč. Objednávejte elektronickou poštou astromsikova@astrovm.cz nebo telefonicky na čísle 571 611 928.

   

AKTUALITY

  • Na 7. listopadu 2013 je naplánován start kosmické lodi Sojuz TMA-11M s tříčlennou posádkou, která na stanici ISS dopraví mj. olympijskou pochodeň. Vracející se posádka stanice ji v kosmické lodi Sojuz TMA-09M doveze zpět na Zemi.
  • Na listopad 2013 je naplánováno vypuštění dvou kosmických sond k planetě Mars: Mangalyaan (Indická kosmická agentura ISRO) a MAVEN (NASA).

  


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Tisk: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

autor: František


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies