Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Listopad 2013

Listopad 2013

 

Poslední anténa radioteleskopu ALMA 
(podrobnější informace v článku uvnitř letáčku)

    

 Obsah programového letáčku: 

   

Přednáška

Středa 20. listopadu 2013 v 18:00 hodin

JAKÁ BUDE KOMETA ISON?

V průměru jednou za pět let se na obloze objeví kometa, se kterou jsou spojena nepřiměřená očekávání ze strany veřejnosti. A asi jednou za 15 let se objeví kometa, na kterou vzpomínají celé generace. Do které z těchto kategorií nakonec zařadíme kometu C/2012 S1 (ISON), ukáže přelom listopadu a prosince 2013. Každopádně se jedná o kometu výjimečnou, která se ale vzpírá veškerým snahám astronomů o smysluplné předpovědi. Pokud jádro komety přežije průchod přísluním, máme se rozhodně na co těšit.

Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.

Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost: 

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK v 18:00 hodin

 

Program pozorování:

  • Měsíc – od 7. do 19. listopadu 
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

 

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

  

Zájmové astronomické kroužky

Astronomický kroužek pro žáky druhého stupně základních škol se schází každou středu v 17:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Astronomický kroužek pro pokročilé a dospělé se schází ve čtvrtek v 17:00 hodin.

Další zájemci se ještě mohou přihlásit.

 

SEMINÁŘE

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Valašskou astronomickou společností (VAS) pořádá ve dnech 22. až 24. listopadu 2013 tradiční seminář na téma

KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA.
 

Program semináře:

 

Pátek 22. listopadu 
16:00 až 16:30
Příjezd účastníků – prezence

16:30 až 18:00
KALENDÁŘ PILOTOVANÉ KOSMONAUTIKY 2012-2013
Přednáší Milan Halousek

18:15 až 19:30
AKO SA STAŤ AMATÉRSKYM ASTRONAUTOM
Přednáší Jakub Kapuš

 

Sobota 23. listopadu 
08:30 až 10:00
CO SE DĚJE NA ISS – VYUŽÍVÁNÍ NEJVĚTŠÍ KOSMICKÉ LABORATOŘE
Přednáší Michal Václavík

10:15 až 11:30
MOŽNOST VÝUKY RAKETOVÉ TECHNIKY A KOSMICKÝCH TECHNOLOGIÍ
Přednáší prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

11:30 až 13:30
Přestávka na oběd

13:30 až 14:30
RAKETA FALCON A SOUČASNÉ POTŘEBY KOSMONAUTIKY
Přednáší prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

14:45 až 16:15
PROJEKT HYDRONAUT – AŽ NA DNO LIDSKÝCH MOŽNOSTÍ
Přednáší Pavel Boháček

16:30 až 18:00
KENNEDYHO KOSMICKÉ STŘEDISKO VČERA, DNES A ZÍTRA
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl

 

Neděle 24. listopadu
08:30 až 10:00
SKYLAB: BYLO, NEBYLO
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl

10:15 až 11:45
SOUČASNÝ I BUDOUCÍ VÝZKUM SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Přednáší František Martinek

Změna programu vyhrazena.

Podrobnější informace o programu najdete rovněž na naší internetové adrese https://www.astrovm.cz.

Prezence účastníků se uskuteční v pátek 23. listopadu v době od 16:00 do 16:30 hodin.

Konferenční poplatek činí 150,- Kč (členové ČAS, VAS a studenti zaplatí 80,- Kč). Každý účastník obdrží sylaby se stručným obsahem přednášek. Vstupné na jednotlivé přednášky a na dopolední či odpolední blok přednášek je 40,- Kč (dospělí) a 30,- Kč (mládež).

Upozornění:
Prosíme zájemce, kteří požadují nocleh ve hvězdárenské ubytovně (tzv. „Škvorníku“), aby se přihlásili nejpozději do 15. listopadu 2013 telefonicky či e-mailem (asistentka@astrovm.cz) – omezená kapacita míst. Další zájemci budou ubytováni v místních hotelech – možno zajišťovat osobně – nabídka ubytovacích možností je na adrese https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/cestovni-ruch/sluzby-pro-turisty.html.

 

Zprávy a zajímavosti

Poslední anténa ALMA předána

Poslední parabolická anténa pro projekt radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) byla předána observatoři. Vyrobilo ji evropské konsorcium AEM a jedná se zároveň o poslední 25. anténu vyrobenou v Evropě.

Tato anténa je poslední z celkového počtu 66, které byly dopraveny na observatoř. Partneři ze severní Ameriky dodali 25 antén o průměru 12 m a ve východní Asii bylo vyrobeno 16 antén (4 o průměru 12 m a 12 o průměru 7 m). Očekává se, že všech 66 mimořádně přesných antén bude od konce roku 2013 spolupracovat jako jeden mohutný radioteleskop. Jeho jednotlivé segmenty se budou na planině Chajnantor v poušti Atacama v severním Chile nacházet až 16 kilometrů od sebe. Observatoř ALMA byla oficiálně otevřena v březnu 2013.

Všech 66 antén je nyní k dispozici pro vědecké účely, čímž se otevírá zcela nová éra astronomických objevů. „Je to důležitý milník pro observatoř ALMA, protože nyní budou astronomové z celého světa moci využívat kompletní systém s jeho plnou citlivostí a sběrnou plochou,“ říká manažer evropské části projektu Wolfgang Wild.

Radioteleskop pomůže astronomům zodpovědět důležité otázky našeho kosmického původu. Bude pozorovat vesmír v oboru milimetrových a sub-milimetrových vln, které tvoří rozhraní mezi infračervenou a rádiovou oblastí elektromagnetického spektra. Záření na těchto vlnových délkách pochází z nejchladnějších a nebo nejvzdálenějších objektů ve vesmíru. Mezi ně patří například oblaka chladného plynu a prachu, ve kterých vznikají nové hvězdy, nebo vzdálené galaxie ležící na samotné hranici pozorovatelného vesmíru.

Na milimetrových vlnových délkách je vesmír téměř neprozkoumaný, protože jejich efektivní sledování vyžaduje mnoho velkých antén, detektory s pokročilou technologií a atmosférické podmínky s extrémně nízkou vlhkostí. A právě takové podmínky panují na planině Chajnantor.

(Podle zdroje upravil J. Srba)

 

HST znovu fotografoval kometu ISON

Nové fotografie ke Slunci se přibližující komety C/2012 S1 (ISON) pořídil také Hubblův kosmický dalekohled. K největšímu přiblížení komety ke Slunci dojde 28. listopadu 2013, kdy prolétne ve vzdálenosti 1 165 000 km nad jeho povrchem. Bude se pohybovat rychlostí 377 km/s a jádro komety bude zahříváno na teplotu více než 2760 °C. Přitom se bude intenzivně odpařovat a extrémní slapové síly se budou snažit křehké ledové jádro komety roztrhat.

V době pořízení fotografie se kometa nacházela uvnitř dráhy planety Mars a od Země ji dělilo 285 miliónů kilometrů. K Zemi se kometa ISON nejvíce přiblíží 26. prosince 2013, a to na vzdálenost 64 miliónů km.

Více informací o pozorování komety ISON, o jejím „chování“ a o pravděpodobnosti, že se stane zářivou ozdobou zimní oblohy, se můžete dozvědět v přednášce JAKÁ BUDE KOMETA ISON?, kterou pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí.

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

PROJEKTY

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají ve dnech 1. až 3. listopadu 2013 astronomickou akci s názvem

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ I

Akce je určena především studentům a zájemcům o astronomii a praktickou činnost. Astronomické soustředění s praktickou činností a zajímavým programem je součástí projektu Brána do vesmíru.

Jedná se o nový projekt rozvoje přeshraničních vztahů a spolupráce mezi hvězdárnami, které působí jako specifické vzdělávací a kulturní instituce se zaměřením na přírodní vědy, techniku apod.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Základní informace o projektu Brána do vesmíru najdete na samostatných internetových stránkách http://www.branadovesmiru.eu.

 

 *******

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 vzdělávací workshop

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřena výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Podrobnější informace o programu vzdělávacího workshopu najdete na internetových stránkách https://www.astrovm.cz.


 

Nové knihy

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. přijímá závazné objednávky Hvězdářské ročenky na rok 2014. Předpokládaná cena 125,- Kč. Objednávejte elektronickou poštou astromsikova@astrovm.cz nebo telefonicky na čísle 571 611 928.

   

AKTUALITY

  • Na 7. listopadu 2013 je naplánován start kosmické lodi Sojuz TMA-11M s tříčlennou posádkou, která na stanici ISS dopraví mj. olympijskou pochodeň. Vracející se posádka stanice ji v kosmické lodi Sojuz TMA-09M doveze zpět na Zemi.
  • Na listopad 2013 je naplánováno vypuštění dvou kosmických sond k planetě Mars: Mangalyaan (Indická kosmická agentura ISRO) a MAVEN (NASA).

  


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Tisk: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

autor: František


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje