Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Březen 2013

Březen 2013

 

Planeta Saturn v přírodních barvách 
(foto: kosmická sonda Cassini ze vzdálenosti 1,1 miliónu km)

    

 Obsah programového letáčku: 

  

Přednášky

Středa 20. března 2013 v 18:00 hodin

PŘEVRATNÉ OBJEVY U SATURNU aneb CASSINI BY SE DIVIL

Dlouhodobě fungující sonda Cassini pokračuje v odhalování tajemství planety Saturn, jejích prstenců a měsíců. Bouře a víry v atmosféře planety. Kapalná voda pod povrchem některých měsíců. Průlet sondy v těsné blízkosti gejzírů na Enceladu. V atmosféře Titanu panují podmínky jako na Zemi před 2,4 miliardami roků. Okénko 3D snímků.

Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.

Přednáší František Martinek, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost: 

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK v 19:00 hodin

 

Program pozorování:

  • Měsíc – od 14. do 26. března 
  • Jupiter – po celý měsíc 
  • Kometa PANSTARRS – od 20. března
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

 

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

  

Zájmové astronomické kroužky

Astronomický kroužek pro žáky druhého stupně základních škol se schází každou středu v 16:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Astronomický kroužek pro pokročilé a dospělé se schází každý čtvrtek v 16:00 hodin. Další zájemci se ještě mohou přihlásit.

 

Připravujeme

Slnko v našich službách

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste (Slovenská republika) ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí pořádají ve dnech 5. až 7. dubna 2013 workshop zaměřený na Slunce a využití sluneční energie v praxi. Akce se koná na Hvězdárně Valašské Meziříčí v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých.

Workshop je určen pracovníkům hvězdáren, pedagogickým pracovníkům a studentům. Je zaměřen na Slunce jako hvězdu, jeho složení, fyziku, vztahy Slunce-Země, kosmické počasí, využití sluneční energie, alternativní zdroje energie. V rámci workshopu se uskuteční exkurze na místa s praktickým využitím sluneční energie či jejích produktů (biomasa, energie okolí apod.).

Podrobnější informace najdete na adrese: https://www.astrovm.cz.

 

Letní putování vesmírem

Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá ve dnech 5. až 14. července 2013 letní astronomický tábor, který se uskuteční v areálu hvězdárny. Tábor je určen zájemcům o astronomii, astronomická pozorování, přírodu, sport, soutěžení, výlety atd. ve věku od 9 do 14 let. Pro starší mládež ve věku 15 až 18 let je připraveno letní astronomické praktikum, a to v termínu 9. až 18. srpna 2013.

Kontaktní osoba – Mgr. Radek Kraus, e-mail: rkraus@astrovm.cz, tel. 571 611 928. Podrobnější informace najdete na https://www.astrovm.cz v rubrice „Dětem“.

 

Valašská astronomická společnost

Členský příspěvek

Upozorňujeme členy Valašské astronomické společnosti (VAS), že do konce března 2013 je nutno zaplatit členské příspěvky na další rok ve výši 200,- Kč u klasického členství nebo ve výši 80,- Kč u elektronického členství.

Platbu můžete realizovat stejným způsobem, jako v minulých letech: při osobní návštěvě, bankovním převodem z Vašeho účtu na účet VAS nebo složením dané částky v bance pomocí pokladní složenky v kterékoliv pobočce Československé obchodní banky a. s. (ČSOB) v ČR. Do kolonky Číslo bankovního spojení napište číslo účtu VAS – 169124105/0300. Dále vypište částku (200,- Kč nebo 80,- Kč), své jméno, příjmení a adresu. Jako variabilní symbol uveďte své osobní číslo člena VAS, které naleznete na poslední stránce členské průkazky (pokud číslo nezjistíte, stačí se na nás obrátit, rádi Vám jej sdělíme). Variabilní symbol musíte uvést, abychom identifikovali, kdo z vás platbu provedl. Do kolonky konstantní symbol napište číslo 1379.

 

Zprávy a zajímavosti

Betelgeuse a její kolize s okolím

Četné plynné obálky byly objeveny v okolí hvězdy Betelgeuse, která patří do skupiny tzv. veleobrů. Nový snímek pořídila kosmická observatoř Herschel Space Observatory (ESA). Hvězda se svým „ochranným štítem“ v podobě četných oblouků odvrženého materiálu by se mohla srazit s dosud netušenou hradbou prachu. K této kolizi by mohlo dojít během 5 000 let.
Betelgeuse má přibližně 1000krát větší průměr než Slunce a je 100 000krát svítivější. U takovýchto hvězd je velmi velká pravděpodobnost, že ve svém vývoji směřují k velkolepé explozi jako supernova. Je již nafouklá do podoby rudého veleobra a postupně se zbavuje významné části vnějších vrstev své atmosféry.

Nová pozorování v oboru infračerveného záření ukazují, jak hvězdný vítr naráží proti okolnímu mezihvězdnému prostředí a vytváří rázovou vlnu o průměru větším než 4 světelné roky při pohybu hvězdy mezihvězdným prostorem rychlostí zhruba 30 km/s. Řada rozbitých prachových oblouků mezi hvězdou a rázovou vlnou (ve směru jejího pohybu) svědčí pro bouřlivou historii ztráty její hmoty.

Záhadná lineární struktura (vlevo) se nachází daleko od hvězdy, za oblastí výskytu útvarů v podobě oblouků. Její původ je zatím neznámý. Zatímco některé dřívější teorie navrhovaly, že tato „závora“ vznikla v důsledku dřívější etapy hvězdného vývoje, pak je však obtížné vysvětlit, proč má lineární podobu a nikoliv tvar oblouku. Analýza nových snímků vede k závěru, že se může jednat buď o lineární filament spojený s galaktickým magnetickým polem nebo o okraj blízkého mezihvězdného oblaku, který je osvětlován zářením hvězdy Betelgeuse.

Hvězda Betelgeuse je od Země vzdálena 640 světelných roků. Její hmotnost se odhaduje na 10 až 20 hmotností Slunce, stáří na méně než 10 miliónů roků (což je jen nepatrná část věku Slunce, které existuje již 4,5 miliardy roků). Svůj životní cyklus zřejmě uzavře během několika miliónů roků. Ve svém nitru spotřebuje veškeré palivo a během nepatrného okamžiku exploduje jako supernova typu II.

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

   

POZORUJTE

Kometa C/2011 L4 (Pan-STARRS)

Kometa byla objevena 6. června 2011 v rámci přehlídky PanSTARRS (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System, Haleakala, Havaj). V době objevu se nacházela ve vzdálenosti 7,9 AU od Slunce a měla jasnost 19,5 mag. Ke Slunci se nejvíce přiblíží 10. března 2013 na vzdálenost 0,3 AU, tj. blíže než planeta Merkur.

Na začátku března bude kometa pro pozorovatele z České republiky zapadat zároveň se Sluncem. V době průchodu přísluním 10. března, krátce po západu Slunce, se bude nacházet jen 10° nad západním obzorem. Při předpovídané jasnosti tedy bude pozorovatelná jen obtížně, neboť zanikne ve večerním soumraku. Shodou okolností 11. března 2013 ve 20:51 SEČ nastává nov Měsíce.

Ve druhé polovině března a v dubnu 2013 bude kometa díky rychle rostoucí deklinaci pozorovatelná i pouhým okem nejprve ve večerních hodinách (a následně také ráno před východem Slunce) v souhvězdí Ryb a později Pegase. Ohon komety bude nápadnější ve druhé polovině března, kdy bude možné kometu pozorovat na tmavší obloze.

(J. Srba)

 

PROJEKTY

Brána do vesmíru

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pokračuje ve spolupráci s Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste v realizaci projektu Brána do vesmíru.

Významným prvkem této aktivity je příprava a realizace nezbytných didaktických pomůcek v podobě menšího geoparku, který bude zaměřen na geologickou i přírodní minulost Karpat. Další aktivitou je zhotovení zmenšeného modelu Sluneční soustavy pod názvem Cesta planet. Soubor didaktických pomůcek obsahuje modely těles Sluneční soustavy, sluneční analemické hodiny, rovinný model řezu tělesem planety Země a model místního poledníku.

Klíčovou didaktickou pomůckou bude vzdělávací a naučná expozice s interaktivními prvky. První část bude umístěna ve vstupní hale hvězdárny. Jejím účelem je základní seznámení s astronomií a ve vybrané části expozice i s regionální geografií a aktualitami z výzkumu vesmíru.

Další část didaktické pomůcky bude umístěna v prostorách historického objektu Ballnerovy hvězdárny. Zde budou prezentovány na konkrétních přístrojích způsoby a metody měření počasí.

Podrobnější informace o projektu a akcích pro veřejnost najdete na samostatných internetových stránkách projektu: http://www.branadovesmiru.eu.

 
Se Sluncem společně

Hvězdárna Valašské Meziříčí i partner projektu na slovenské straně, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, jsou dlouhodobě fungující vzdělávací instituce s regionální i nadregionální působností. Jejich hlavním úkolem a cílem je umožňovat vzdělávání především žákům a studentům základních a středních škol v oblasti přírodních věd, techniky a technologií.

Cílem projektu je připravit technické a metodické podmínky pro prakticky orientované vzdělávací aktivity a dobudovat vzdělávací a výukové centrum zaměřené na pozorování Slunce. Klíčovou vzdělávací aktivitou s velkým přeshraničním dopadem budou workshopy určené mladým zájemcům z obou stran hranice.

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí zaměřena výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí, které bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat.

Přeshraniční soutěž digitálně pořízených snímků s tematikou „Společně se Sluncem“ bude vyhlášena ve dvou kategoriích: (1) žáci a studenti a (2) dospělí. Každá kategorie bude mít dva tematické okruhy.

Podrobnější informace o projektu a akcích pro veřejnost najdete na samostatných internetových stránkách projektu: http://www.pozorovanislunce.eu.

 

Různé

Začátek astronomického jara

Slunce vstupuje do znamení Berana dne 20. března 2013 ve 12 hodin 1 minutu SEČ (středoevropského času). Nastává jarní rovnodennost, na severní polokouli začíná astronomické jaro. V okamžiku jarní rovnodennosti Slunce prochází nebeským rovníkem (přechází z jižní polokoule na polokouli severní), den i noc jsou stejně dlouhé. S přibývající dobou se délka dne – kdy je Slunce nad obzorem – postupně prodlužuje a noc zkracuje, a to až do letního slunovratu.

 
Letní čas v České republice

V roce 2013 se v České republice zavádí letní čas, a to v neděli 31. března, kdy se ve 2 hodiny středoevropského času (SEČ) posune časový údaj na třetí hodinu středoevropského letního času (SELČ). Noc bude tedy o jednu hodinu kratší.

  

Aktuality

  • Před 35 lety, tj. 2. 3. 1978, odstartoval na palubě kosmické lodi Sojuz 28 první československý kosmonaut Vladimír Remek. Týdenní pobyt absolvoval na kosmické stanici Saljut 6.

  


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Tisk: NWT Computer, s. r. o

autor: František Martinek


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies