Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Kalendář akcí » Slavnostní otevření venkovní geologické expozice a workshop Historie kamene a společnost

Kalendář akcí

Slavnostní otevření venkovní geologické expozice a workshop Historie kamene a společnost

Místo konání akce:Slavnostní otevření venkovní geologické expozice a workshop Historie kamene a společnost
Typ akce:workshop
Termín konání akce: 20.05.2022 od 9:00 do 14:00

 

HISTORIE KAMENE A SPOLEČNOST

slavnostní otevření venkovní expozice

Jednodenní workshop spojený se slavnostním otevřením nové expozice pro veřejnost se koná dne 20. května 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v rámci projektu Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině a dalšími partnery pořádá jednodenní přeshraniční workshop, jehož součástí je také slavnostní otevření nové venkovní expozice pro veřejnost. Cílem akce je seznámit účastníky s novou geologickou expozicí, historií vzniku této expozice i vybranými informacemi o oblasti původu vystavených vzorků a jejich geologické historie v kontextu dnešní doby. Dále si účastníci budou moci vyzkoušet některé praktické úkoly a seznámit se s ostatními účastníky, včetně zástupců patnerské přeshraniční organizace.

Akce je určena zvaným hostům, zástupcům veřejné správy, muzeí, organizací cestovního ruchu, odborné veřejnosti, pedagogů, ale také studentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Součástí akce budou kromě příspěvků také krátké ukázky popularizačních programů určených pro uzavřené skupiny zájemců z řad školní mládeže a mimoškolních aktivit.

Program workshopu – 20. května 2022

09:00 – 09:15 Úvodní slovo k workshopu – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Ján Mäsiar, Krajská hvězdárna v Žilině
09:15 – 09:45 Představení projektu a jeho dopadu na rozvoj organizací – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
09:45 – 10:30 Hlavní horniny jesnického krystalinika – prof. Petr Skupien, katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB
11:00 – 12:00 Slavnostní otevření venkovní expozice – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a prof. Petr Skupien, katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB
12:00 – 12:30 Občerstvení a volná diskuse
12:30 – 13:15 Technické a montánní památky jesenicka a bruntálska – doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D., katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB
13:15 – 14:00 Exkurze po dalších nejen geologických expozicích v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí s možností diskuse – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 Změny v programu vyhrazeny!

Pozvánka ke stažení (pdf; 181 kB)

Organizační informace

Organizátoři předpokládají cca 35 účastníků, kteří budou registrováni dle data přihlášky. Včas a řádně přihlášeným účastníkům organizátoři zajišťují a hradí v rámci rozpočtu projektu Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum, kód projektu CZ/FMP/6c/06/081, občerstvení. Tito účastníci jsou povinni dodržovat časový plán akce a účastnit se všech aktivit workshopu.
Přihlášky budou registrovány dle data přijetí do naplnění kapacity, hlasit se je možné na e-mailu kvahalikova@astrovm.cz.
Akce se koná v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., kde jsou omezené možnosti parkování. Parkovat se však dá relativně snadno na velkých parkovištích v blízkosti areálu (na opačné straně ulice Vsetínská, naproti hvězdárny).
Podrobnější infromace s pokyny budou registrovaným účastníkům zaslány několik dní před konáním akce.

Stručné představení malého projektu

Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu, jehož cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, věnované jesenickému krystaliniku. Expozice bude doplněna vzdělávacími a informačními prvky. Bude pořízeno nové technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků horniny bude přepravena a instalována i v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

Další informace o projektu.

Kontakty na pořadatele:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Telefon: + 420 571 611 928
E-mail: hvezdarna@astrovm.cz


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies