Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Kalendář akcí » Slavnostní otevření venkovní geologické expozice a workshop Historie kamene a společnost

Kalendář akcí

Slavnostní otevření venkovní geologické expozice a workshop Historie kamene a společnost

Místo konání akce:Slavnostní otevření venkovní geologické expozice a workshop Historie kamene a společnost
Typ akce:workshop
Termín konání akce: 20.05.2022 od 9:00 do 14:00

 

HISTORIE KAMENE A SPOLEČNOST

slavnostní otevření venkovní expozice

Jednodenní workshop spojený se slavnostním otevřením nové expozice pro veřejnost se koná dne 20. května 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v rámci projektu Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině a dalšími partnery pořádá jednodenní přeshraniční workshop, jehož součástí je také slavnostní otevření nové venkovní expozice pro veřejnost. Cílem akce je seznámit účastníky s novou geologickou expozicí, historií vzniku této expozice i vybranými informacemi o oblasti původu vystavených vzorků a jejich geologické historie v kontextu dnešní doby. Dále si účastníci budou moci vyzkoušet některé praktické úkoly a seznámit se s ostatními účastníky, včetně zástupců patnerské přeshraniční organizace.

Akce je určena zvaným hostům, zástupcům veřejné správy, muzeí, organizací cestovního ruchu, odborné veřejnosti, pedagogů, ale také studentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Součástí akce budou kromě příspěvků také krátké ukázky popularizačních programů určených pro uzavřené skupiny zájemců z řad školní mládeže a mimoškolních aktivit.

Program workshopu – 20. května 2022

09:00 – 09:15 Úvodní slovo k workshopu – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Ján Mäsiar, Krajská hvězdárna v Žilině
09:15 – 09:45 Představení projektu a jeho dopadu na rozvoj organizací – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
09:45 – 10:30 Hlavní horniny jesnického krystalinika – prof. Petr Skupien, katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB
11:00 – 12:00 Slavnostní otevření venkovní expozice – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a prof. Petr Skupien, katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB
12:00 – 12:30 Občerstvení a volná diskuse
12:30 – 13:15 Technické a montánní památky jesenicka a bruntálska – doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D., katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB
13:15 – 14:00 Exkurze po dalších nejen geologických expozicích v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí s možností diskuse – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 Změny v programu vyhrazeny!

Pozvánka ke stažení (pdf; 181 kB)

Organizační informace

Organizátoři předpokládají cca 35 účastníků, kteří budou registrováni dle data přihlášky. Včas a řádně přihlášeným účastníkům organizátoři zajišťují a hradí v rámci rozpočtu projektu Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum, kód projektu CZ/FMP/6c/06/081, občerstvení. Tito účastníci jsou povinni dodržovat časový plán akce a účastnit se všech aktivit workshopu.
Přihlášky budou registrovány dle data přijetí do naplnění kapacity, hlasit se je možné na e-mailu kvahalikova@astrovm.cz.
Akce se koná v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., kde jsou omezené možnosti parkování. Parkovat se však dá relativně snadno na velkých parkovištích v blízkosti areálu (na opačné straně ulice Vsetínská, naproti hvězdárny).
Podrobnější infromace s pokyny budou registrovaným účastníkům zaslány několik dní před konáním akce.

Stručné představení malého projektu

Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu, jehož cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, věnované jesenickému krystaliniku. Expozice bude doplněna vzdělávacími a informačními prvky. Bude pořízeno nové technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků horniny bude přepravena a instalována i v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

Další informace o projektu.

Kontakty na pořadatele:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Telefon: + 420 571 611 928
E-mail: hvezdarna@astrovm.cz


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies