Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Září 2012

Září 2012

 

Pojízdná laboratoř CURIOSITY byla 6. 8. 2012 dopravena na povrch Marsu - na kresbě před vyklopením podvozku

   

 Obsah programového letáčku: 

  

Přednášky

Pátek 7. září 2012 v 19:30 hodin

ZÁLUDNÉ VÝBĚROVÉ EFEKTY A ZÁŘIVÉ VYHLÍDKY ASTRONOMIE

Astronomie od starověku zápasí s výběrovými efekty, jež soustavně upřednostňují nápadné astronomické jevy před těmi, které jsou pro stavbu a vývoj vesmíru daleko podstatnější. Jelikož je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat i nadále, má před sebou astronomie mimořádně zářivé vyhlídky.

Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost: 

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK ve 20:00 hodin

Program pozorování:

  • Měsíc – na začátku a konci září
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

 

 ******

Pozorování na Hradě Starý Jičín

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Hradem Starý Jičín pořádá v pátek 14. září ve 20:00 hodin

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY NA NÁDVOŘÍ HRADU STARÝ JIČÍN

Pozorování bude doplněno odborným výkladem pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí ke sledovaným objektům včetně základní orientace na noční obloze (především poznávání souhvězdí).

Vstup do hradních prostor je zdarma, pozorování hvězdářským dalekohledem: mládež 30 Kč, dospělí 40 Kč.

AKCE SE KONÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÝCH POZOROVACÍCH PODMÍNEK!

 

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

 

Zájmové astronomické kroužky

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. vypisuje pro školní rok 2012/13 astronomické kroužky pro mládež od 11 let až po dospělé. Zahajovací schůzky se uskuteční ve dvou termínech, a to ve středu 5. září a ve čtvrtek 6. září v 17:00 hodin. Na zahajovacích schůzkách budou dohodnuty termíny dalších pravidelných setkání.

Přihlášky zašlete elektronickou poštou na adresu info@astrovm.cz, klasickou poštou nebo se přihlaste telefonicky (571 611 928). Můžete se rovněž dostavit až na zahajovací schůzku.

 

SEMINÁŘE - PRAKTIKA

Sobota 8. září 2012

Setkání starých meteorářů

V sobotu 8. září se v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí uskuteční Sraz starých meteorářů (SSM) 2012. Jedná se o tradiční setkání účastníků prvních celostátních meteorářských expedic, pořádaných v polovině minulého století na Hlaváčkách ve Valašské Bystřici.

Akce je určena pouze pro zvané účastníky.

******

Pátek 28. září v 18:00 hodin

Evropská noc vědců

Na pátek 28. září 2012 vyhlásila Evropská komise další ročník akce s názvem Evropská noc vědců. K této celoevropské akci se přihlásila Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. s následujícím programem:

18:00 hodin
KOSMICKÝ POKROK PRO KAŽDÝ DEN – zábavná beseda o tom, co vše nám přináší kosmický výzkum

20:00 hodin
HRAJEME SI SE SVĚTLEM – zajímavé povídání a praktické ukázky, jak vědci poznávají vzdálené světy pomocí světla

21:00 hodin
CESTA V ČASE aneb JAK SE POZOROVALO A POZORUJE – názorná výstava přístrojů a pomůcek – specializovaná učebna v budově odborného pracoviště

20:00 - 20:30 hodin
Exkurze do historického objektu Ballnerovy hvězdárny z roku 1929

20:00 - 23:00 hodin
Astronomická pozorování v hlavní kopuli hvězdárny – pozorování objektů večerní oblohy

22:00 - 23:00 hodin
Znáš a umíš najít souhvězdí? – základní orientace na obloze, seznámení se souhvězdími

Poznámka: pozorování objektů na obloze se uskuteční pouze za příznivých pozorovacích podmínek.

Součástí programu bude stánek s informacemi střediska Europe Direct – nabídka informačních a propagačních materiálů  o Evropské unii, zajímavé soutěže apod.

V rámci akce se uskuteční soutěž o malý hvězdářský dalekohled, do které se mohou zapojit rodiny s dětmi. Podrobnější informace na https://www.astrovm.cz.

 

Podzimní putování Valašskem

Sobota 22. září v 8:00 hodin

Odbor Klubu Českých turistů TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a s Valašskou astronomickou společností pořádají další ročník turistického pochodu „Podzimní putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvězdárně. Rodiče s dětmi mohou plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. Připraveny jsou trasy v délce 9 a 25 km a rovněž dvě cyklotrasy v délce 45 a 75 km. Start v době od 8:00 do 10:00 hodin. V cíli do 15:00 hodin pozorování Slunce dalekohledem, astronomické pohádky, zábavný program pro děti apod.

 

Zprávy a zajímavosti

Perla na Saturnově prstenci

Americká kosmická sonda Cassini (start 15. 10. 1997) stále bezchybně funguje na oběžné dráze kolem Saturnu. Na pořízeném snímku vypadá Titan, největší měsíc planety Saturn (průměr 5 150 km), jako by byl navlečený na tenkou napnutou „šňůru“ Saturnova prstence, který vrhá stín na jižní polokouli obří plynné planety. Tuto nádhernou fotografii pořídila sonda Cassini dne 6. 5. 2012 ze vzdálenosti 700 000 km od Titanu.

Stíny vržené prstenci planety Saturn vypadají, jako by byly namalovány na povrch jižní polokoule planety v podobě dvou širokých pásů rozdělených tenkými světlejšími mezerami, odrážejícími spletitost jednotlivých prstýnků.

Měsíc Titan je záhadou sám o sobě – je obklopen hustou atmosférou s vysokým obsahem dusíku. Je to jediný známý měsíc ve Sluneční soustavě, který má hustou atmosféru (dokonce hustější než atmosféra Země). Jezera kapalných uhlovodíků pokrývající jeho povrch a účinný metanový cyklus hrají podobnou úlohu, jako koloběh vody na Zemi včetně vzniku oblaků, deště kapalného metanu a řek vlévajících se do velkého počtu jezer.

Kosmická sonda Cassini byla navedena na oběžnou dráhu kolem Saturnu 1. 7. 2004. Její mise byla již dvakrát prodloužena. Současný výzkum pod názvem Cassini Solstice Mission by měl pokračovat až do září roku 2017.

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

    

Projekty

Astronomie seniorům

Hlavním záměrem projektu Astronomie seniorům je obohatit kulturní nabídku pro seniory a přiblížit jim současné znalosti o vesmíru a pokroky světové  kosmonautiky.

Přednášky s besedou jsou doplněny počítačovou prezentací. V případě příznivého počasí nabízíme pozorování Slunce dalekohledy. Programy jsou po dobu trvání projektu bezplatné. Objednávky zasílejte na adresu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. nebo objednávejte telefonicky na čísle 571 611 928 a prostřednictvím e-mailu: rkraus@astrovm.cz. Další informace najdete na www.astrovm.cz/cz/program/projekty.html.

Programy budou realizovány v období červen až listopad 2012.

 

 

TENTO PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY 

******

Astronomická pozorování ve vzdělávání

Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá ve dnech  21. až 23. 9. 2012 ve spolupráci s Hvězdárnou v Partizánskom workshop zaměřený na astronomická pozorování ve vzdělávání s důrazem na pozorování Slunce. Kromě zvaných přednášek budou součástí akce praktická pozorování. Je možné si s sebou přivézt i svůj vlastní dalekohled. Akce se koná v rámci projektu Obloha na dlani. Určeno studentům, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům hvězdáren a dalším zájemcům.

Náklady na ubytování a stravu jsou hrazeny v rámci projektu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 až do naplnění kapacity rozpočtu.

 

Různé

Začátek astronomického podzimu

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22. září v 16 hodin 48 minut SELČ (středoevropského letního času). Nastává podzimní rovnodennost, na severní polokouli začíná astronomický podzim. V okamžiku podzimní rovnodennosti Slunce prochází nebeským rovníkem (přechází ze severní polokoule na jižní), den i noc jsou stejně dlouhé. Severní i jižní polokoule jsou stejně přivráceny ke Slunci a jsou také rovnoměrně Sluncem ozařovány.

 

Aktuality

  • Dne 5. 9. 1977, tj. před 35 roky, byla vypuštěna kosmická sonda Voyager 1, která během průletu zkoumala planety Jupiter (1979) a Saturn (1980).
  • Dne 29. 9. 1977, tj. před 35 roky, byla vypuštěna orbitální stanice SALJUT 6 vybavená dvěma spojovacími uzly pro připojení dopravních lodí Sojuz a zásobovacích lodí Progress.
  • Na 24. 8. 2012 byl naplánován start dvojice družic NASA s názvem Radiation Belt Storm Probe (RBSP) k výzkumu radiačních pásů Země.

  


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Tisk: NWT Computer, s. r. o

autor: František Martinek


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies