Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Září 2011

Září 2011

 

Poslední start amerického raketoplánu

(STS-135 Atlantis; 8. července 2011)

  

 Obsah programového letáčku: 

 

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost - září

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK (kromě středy 28. září) ve 20:00 hodin

Program pozorování:

  • Měsíc – v první polovině září
  • Jupiter – ve druhé polovině měsíce
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

  

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

  

Zájmové astronomické kroužky

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. vypisuje pro školní rok 2011/12 astronomické kroužky pro mládež od 11 let až po dospělé. Zahajovací schůzky se uskuteční ve dvou termínech, a to ve středu 7. září v 17:00 hodin a ve čtvrtek 8. září v 17:00 hodin. Na zahajovacích schůzkách budou dohodnuty termíny dalších pravidelných setkání.

Přihlášky zašlete elektronickou poštou na adresu info@astrovm.cz, klasickou poštou nebo se přihlaste telefonicky (571 611 928). Můžete se rovněž dostavit až na zahajovací schůzku.

 

Semináře - praktika

Pátek 23. září v 18:00 hodin

Evropská noc vědců

Na pátek 23. září 2011 vyhlásila Evropská komise sedmý ročník akce s názvem Evropská noc vědců. K této celoevropské akci se opět přihlásila Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. s následujícím programem:

18:00  hodin
ZÁBAVNÁ FYZIKA PRO KAŽDÉHO – zábavný podvečer plný fyzikálních experimentů nejen z optiky a elektromagnetismu

20:00 – 23:00 hodin

  • Astronomická pozorování v hlavní kopuli i přenosnými dalekohledy v areálu hvězdárny
  • Umíš najít souhvězdí? – základní orientace na obloze a seznámení s nejznámějšími souhvězdím

Poznámka: tento bod programu je závislý na počasí a bude realizován pouze v případě příznivých pozorovacích podmínek.

21:30 hodin
BARVY HLUBOKÉHO VESMÍRU – zajímavé objekty hlubokého vesmíru a význam jejich pozorování a pochopení pro soudobou fyziku

V rámci akce se uskuteční soutěž o malý hvězdářský dalekohled, do které se mohou zapojit rodiny s dětmi. Podrobnější informace na www.astrovm.cz.

 

Podzimní putování Valašskem

Sobota 24. září v 8:00 hodin

Odbor Klubu Českých turistů TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a s Valašskou astronomickou společností pořádají další ročník turistického pochodu „Podzimní putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvězdárně. Rodiče s dětmi mohou plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. Připraveny jsou trasy v délce 9 a 25 km a rovněž dvě cyklotrasy v délce 45 a 75 km. Start v době od 8:00 do 10:00 hodin. V cíli do 15:00 hodin pozorování Slunce dalekohledem, astronomické pohádky, zábavné soutěže pro děti apod.

 

Projekty

Vzdělávací soustředění studentů

Ve dnech 16. až 18. září 2011 se na Hvězdárně Valašské Meziříčí uskuteční tématické vzdělávací soustředění zaměřené na oblast meziplanetární hmoty a možnosti jejího pozorování. Akci jsme připravili ve spolupráci s naším partnerem – Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste v rámci projektu KOSOAP.

Akce je určena především žákům druhého stupně základních škol, studentům středních škol, případně vysokých škol, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Díky podpoře z Fondu mikroprojektů hradíme přijatým účastníkům ubytování v turistické ubytovně v areálu hvězdárny a kompletně zajišťujeme a hradíme stravu.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013.

 

 

Digitální astronomie

Hvezdáreň v Partizánskom ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí p. o. pořádají ve dnech 23. až 25. září 2011 akci s názvem Kurz praktického pozorování – digitální astronomie. Akce, která je určena studentům a dalším zájemcům o astronomii, je organizována jako součást projektu OBLOHA NA DLANI financovaného v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013. Místem setkání bude Slovensko, konkrétně hotel Partizán na Jankovom Vŕšku.

 

Podrobnější informace o obou akcích včetně programu najdete na internetových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Zprávy a zajímavosti

Andrew Feustel na Valašsku

Dvě města Zlínského kraje – Zlín a Valašské Meziříčí – navštívil 5. srpna 2011 americký astronaut Andrew J. Feustel, účastník dvou kosmických letů. Ve Valašském Meziříčí byla místem setkání a besedy s astronautem kavárna Hotelu Apollo. O akci byl mimořádný zájem, kavárna praskala ve švech, další zájemci sledovali besedu v sousedních sálech, kde byl zajištěn obrazový a zvukový přenos. Celkem se akce zúčastnilo více než 600 osob.

Na zajištění obou akcí se podílela Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Podrobnější informace o průběhu setkání najdete na internetových stránkách hvězdárny https://www.astrovm.cz v rubrice Novinky z hvězdárny.

 

 

 

 

DAWN a planetka Vesta

Kosmická sonda DAWN (start 27. 9. 2007) dolétla 16. července 2011 po téměř čtyřletém putování k planetce Vesta. Po zhruba ročním výzkumu planetky bude následovat přelet k dalšímu asteroidu Ceres a poté jeho výzkum z oběžné dráhy (od února 2015). DAWN bude první kosmickou sondou, která postupně provede výzkum dvou různých těles z oběžné dráhy.
DAWN je také první kosmickou sondou, která uskuteční detailní průzkum trpasličí planety. Na sjezdu Mezinárodní astronomické unie v roce 2006 byla planetka Ceres zařazena do nové kategorie těles, mezi trpasličí planety.

Tvar planetky Vesta se blíží elipsoidu o rozměrech 578 x 560 x 458 km. O její objev se zasloužil  německý astronom Wilhelm Olbers, který ji poprvé spatřil 29. 3. 1807. Po více než 200 letech bude objektem dlouhodobého zkoumání pomocí vědeckých přístrojů. Kamery a spektrometry na palubě sondy budou studovat mj. topografii povrchu planetky a určovat její chemické složení. Na základě změn oběžné dráhy sondy bude zpřesněna hmotnost planetky a její rozměry.

Zahájili jsme výzkum pravděpodobně nejstaršího dochovaného původního povrchu tělesa ve Sluneční soustavě,“ říká Christopher Russell (University of California, Los Angeles).

Vesta je považována za těleso, které bylo v minulosti zdrojem velkého počtu meteoritů, jež se srazily se Zemí. Data získaná při výzkumu planetky pomohou v budoucnu dláždit cestu pro pilotované kosmické výpravy k asteroidům a do vzdálenějších částí Sluneční soustavy.

Přestože již známe detailní snímky povrchů řady planetek a komet, Vesta je vůbec největším „malým“ tělesem Sluneční soustavy, které bude dlouhodobě studováno.

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

Různé

Začátek astronomického podzimu

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 23. září v 11 hodin 4 minuty SELČ (středoevropského letního času). Nastává podzimní rovnodennost, na severní polokouli začíná astronomický podzim. V okamžiku podzimní rovnodennosti Slunce prochází nebeským rovníkem (přechází ze severní polokoule na jižní), den i noc jsou stejně dlouhé. Severní i jižní polokoule jsou stejně přivráceny ke Slunci a jsou také rovnoměrně Sluncem ozařovány.

 

Aktuality

  • Na 8. září 2011 je naplánován start dvojice amerických kosmických sond GRAIL k výzkumu vnitřní struktury Měsíce.
  • 18. července 2011 byla na eliptickou oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna ruská družice Spektr-R (RadioAstron) vybavená anténou o průměru 10 m.
  • 5. srpna 2011 byla vypuštěna k Jupiteru americká kosmická sonda JUNO, jejímž úkolem bude výzkum obří planety z polární dráhy.

  


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Tisk: NWT Computer, s. r. o


autor: František Martinek


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies