Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Říjen 2009

Říjen 2009

 

Dopad sondy LCROSS na povrch Měsíce

(plánovaný termín: 9. října 2009 ve 13:30 SELČ)

 

 Obsah programového letáčku: 

  

Přednášky

Středa 7. října v 18:00 hodin

SLUNEČNÍ SOUSTAVA POD DOHLEDEM
aneb ROBOTI VE STŘEHU

Kosmický výzkum již dávno není jen výsadou USA a Ruska, ale do bádání se vlastními přístroji zapojuje stále více zemí. Díky tomu mají vědci zajištěn stálý přísun nových detailních informací o blízkých i vzdálených tělesech Sluneční soustavy.

Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.

Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

 

 

Středa 21. října v 18:00 hodin

MILIÓNY CIZÍCH SVĚTŮ

Objeveno téměř 400 planet mimo Sluneční soustavu. Mohou poskytnout vhodné podmínky mimozemskému životu? Při pátrání spojily své možnosti pozemní i kosmické dalekohledy. Cílem je objev planet podobných Zemi.

Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.

Přednáší František Martinek, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

 

 

Pátek 23. října v 19:00 hodin

JSME VE VESMÍRU SAMI?

Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

  

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost: PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK (kromě středy 28. října) v 19:00 hodin (od 26. října v 18:00 hodin).

Program pozorování:

  • Měsíc – na začátku a koncem října
  • Jupiter – po celý měsíc
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

   

Doplňková výuky pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.
Máte-li zájem, můžete se podrobně seznámit s nabídkou doplňkové výuky.  

 

Zájmové astronomické kroužky

Astronomický kroužek pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ se schází každý čtvrtek v 17:00 hodin, astronomický kroužek pro pokročilé každé pondělí v 16:30 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

 

VÝSTAVY

V pondělí 14. 9. 2009 se uskutečnila v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí vernisáž výstavy prací studentů SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí.

Výstavu nejzajímavějších exemplářů si můžete prohlédnout v pracovní dny do 20. října 2009.

 

SEMINÁŘE - PRAKTIKA

Ve dnech 23. až 25. října 2009 se bude na Hvězdárně Valašské Meziříčí konat mezinárodní populárně-naučný seminář s názvem „PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU“.

Akce se koná v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009. Seminář je pořádán ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, v.v.i., Českou astronomickou společností, Českým organizačním výborem IYA 2009 a Sekcí proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Je určen veřejnosti, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků, pedagogickým pracovníkům atd. Podrobný program najdete na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

 

Zprávy a zajímavosti

Největší dalekohled bude mít průměr 30 m

Dne 21. 7. 2009 schválilo společenství amerických a kanadských univerzit stavbu dalekohledu TMT (Thirty Meter Telescope). Tento nový největší dalekohled světa bude vybaven objektivem o průměru 30 m (3krát větší než současné největší dalekohledy Keck I a II). Jak uvádějí astronomové, bude schopen dohlédnout do vzdálenosti 13 miliard světelných let a pořídit fotografie prvních hvězd a galaxií, které se vytvořily asi 400 miliónů roků po vzniku vesmíru. Pozorování byl měl zahájit v roce 2018.

Jeho objektiv bude složen ze 492 hexagonálních segmentů o průměru 1,4 m. Optickou část dalekohledu bude tvořit ještě sekundární a terciální zrcadlo včetně systému adaptivní optiky.

Avšak titulem největšího dalekohledu světa se tento přístroj pravděpodobně nebude honosit příliš dlouho. Společenství evropských států plánuje postavit velký evropský dalekohled EELT (European Extremely Large Telescope), jehož objektiv bude mít průměr 42 m. K výstavbě dalekohledu se zvažují místa v Argentině, Chile, Maroku a Španělsku. Výběr definitivního místa pro výstavbu se očekává v příštím roce, dalekohled by měl uskutečnit první pozorování v roce 2018.

Skupina amerických univerzit plánuje také v roce 2018 dokončit stavbu dalekohledu GMT (Giant Magellan Telescope), jehož objektiv bude mít průměr 24,5 m. Vybudován bude v oblasti Las Campanas (Chile). Dočkáme se překvapujících objevů?

 (Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

Měsíc je nejchladnější

Chudák Pluto. Nejprve bylo „vykopnuto“ z planetárního klubu, nyní přišlo i o primát nejstudenějšího místa ve Sluneční soustavě. Tento titul si nyní přivlastnil Měsíc, konkrétně neosvětlené krátery v blízkosti jižního pólu – což je na druhou stranu dobrá zpráva pro hledání důkazů o přítomnosti vodního ledu na jediném souputníku naší planety.

Vysoko se zvedající okolní valy jednotlivých kráterů v okolí jižního pólu zabraňují slunečnímu světlu dopadnout na jejich dno. Tato místa jsou trvale ve stínu, tudíž se zde teplota udržuje na konstantní hodnotě -240 °C. O 10 stupňů tak byla překonána i rekordně nízká teplota na povrchu Pluta, kde bylo v roce 2006 naměřeno -230 °C (což tehdy zařadilo Pluto společně s Tritonem, měsícem planety Neptun, mezi nestudenější známá místa ve Sluneční soustavě). Jak se zdá, největší zima je však na Měsíci.

Nízké teploty dávají dobrou šanci objevu depozitů vodního ledu na Měsíci v místech, trvale se nacházejících ve stínu, kam nikdy nezasvítí Slunce. Při zjištěné teplotě by mohly vydržet na Měsíci miliardy let.

Údaje o teplotě povrchu Měsíce získala americká sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), která byla vypuštěna v červnu 2009. Radiový teplotní senzor Diviner sondy LRO měřil v průběhu července a srpna množství vyzařovaného a odraženého záření z povrchu Měsíce. Na základě těchto dat byla určena teplota celého povrchu Měsíce – jak denní, tak i noční polokoule. Sonda LRO je vybavena řadou dalších vědeckých přístrojů, určených ke zmapování vlastností povrchu Měsíce, jako je například pořízení topografické mapy, zjištění množství neutronů – a dalších indikátorů přítomnosti vody.

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

Z odborné činnosti

Vizuální pozorování Slunce

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se dlouhodobě věnovala koordinační činnosti, sběru a zpracování dat z oblasti vizuálního pozorování Slunce. Z organizačních důvodů však tuto činnost ukončila a agendu předala Sluneční sekci České astronomické společnosti, kam tato činnost logicky patří.

Po dohodě tato činnost přechází pod hvězdárnu v Sezimově Ústí a odpovědnou osobou se stali Vlastislav Feik a Vlastimil Neliba, kteří se dané činnosti dlouhodobě a systematicky věnují. Kontaktní e-mailová adresa pro zasílání protokolů je slunce@hvezdarna-fp.cz. Korespondenční adresa: Hvězdárna Františka Pešty, Ke Hvězdárně 667, 391 02 Sezimovo Ústí, kam můžete zasílat veškeré dotazy a připomínky.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. však nadále pokračuje v konzultační činnosti v oblasti pozorování Slunce, pozorování projevů sluneční aktivity a pořádání vzdělávacích a konzultačních akcí v této oblasti.

(T. Pečiva, L. Lenža)

 

Různé

Světový kosmický týden

V roce 1999 vyhlásilo Valné shromáždění OSN „Světový kosmický týden“ (World Space Week – 4. až 10. října) jako základní připomenutí dvou významných mezníků lidské expanze do kosmického prostoru: 4. 10. 1957 odstartoval Sputnik 1, první umělá družice Země vyslaná člověkem do vesmíru, 10. 10. 1967 vstoupila v platnost mezinárodní smlouva o „Mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru včetně Měsíce a dalších nebeských těles“.

Do akce se pravidelně zapojuje také Hvězdárna Valašské Meziříčí, která se propagaci kosmonautiky věnuje prakticky od svého založení. Pro letošní Světový kosmický týden hvězdárna připravila výstavu „Člověk a Měsíc“ a dvě přednášky (viz rubrika „PŘEDNÁŠKY“).

 

Konec letního času v České republice

Letní čas skončí v neděli 25. října 2009, kdy se ve 3:00 SELČ (středoevropského letního času) posunou hodiny na 2:00 SEČ (středoevropského času), tedy o jednu hodinu zpět. Noc tak bude o jednu hodinu delší.

 

Aktuality

  • Na 9. října 2009 je naplánován tvrdý dopad urychlovacího stupně a kosmické sondy LCROSS na dno kráteru Cabeus v blízkosti jižního pólu Měsíce. Cílem je zjištění přítomnosti vodního ledu.
  • 12. října uplyne 45 let od vypuštění třímístné kosmické lodi Voschod 1 s posádkou ve složení Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov a Boris Jegorov.
  • 18. října uplyne 20 let od startu úspěšné sondy GALILEO, která v letech 1995 až 2003 zkoumala planetu Jupiter.
  • 29. září 2009 prolétla sonda MESSENGER potřetí kolem planety Merkur ve výšce 225 km nad jejím povrchem.

 Sonda MESSENGER u Merkuru


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Jakub Mráček, e-mail: jmracek@astrovm.cz. Tisk: NWT Computer, s. r. o

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies