Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Programový letáček » Listopad 2010

Listopad 2010

 

Představa budoucí pilotované mise k asteroidu 

(návrh firmy Lockheed Martin)

  

 Obsah programového letáčku: 

 

Přednášky

Středa 24. listopadu v 18:00 hodin

BLÍZKÁ SETKÁNÍ S VLASATICÍ 

Blízká setkání planetek či komet se Zemí nejsou jevem úplně neobvyklým. Málokdy se však stane, že prolétající objekt je dost jasný a známý, aby úkaz vzbudil pozornost veřejnosti. Jedná-li se ale o kometu, je na senzaci zaděláno, jako třeba v roce 1910, kdy Zemi míjela slavná Halleyova kometa. Ta však není jedinou vlasaticí, se kterou jsme se v minulosti potkali.   

Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.

Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Akci pořádá Valašská astronomická společnost (VAS) ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí.

 

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost - listopad

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK - PÁTEK (kromě středy 17. listopadu) v 19:00 hodin

Program pozorování:

  • Měsíc – ve druhé dekádě listopadu 
  • Jupiter – po celý měsíc
  • Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
  • Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc

 

Doplňková výuka pro školy

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem.

Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese https://www.astrovm.cz.

  

Zájmové astronomické kroužky

Astronomický kroužek pro žáky středních škol a dospělé se schází každou středu v 18:00 hodin, astronomický kroužek pro žáky druhého stupně základních škol se schází vždy ve čtvrtek v 16:30 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Další zájemci se ještě mohou přihlásit.

 

Semináře - praktika

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Česká astronomická společnost, Česká astrofotografie měsíce, Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvězdárna v Úpici a Valašská astronomická společnost pořádají ve dnech 5. až 7. listopadu 2010 česko-slovenský astrofotografický workshop na téma

ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU
- PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY

Workshop je věnován „těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům“.

*****

 

Amatérská prohlídka oblohy a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádají ve dnech 12. až 14. listopadu 2010 tradiční podzimní všeobecný seminář pro astronomy amatéry a příznivce astronomie, který se uskuteční na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

 *****

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s hvězdárnou Partizánske (SR) pořádá ve dnech 26. až 28. listopadu 2010 seminář na téma

KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA,

který je realizován v rámci projektu Obloha na dlani. Účastníkům z řad středoškolských studentů z příhraničních regionů SR-ČR bude zajištěno a hrazeno ubytování a strava. Projekt Obloha na dlani je spolufinancován OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Partnerem projektu je Hvezdáreň Partyzánske. Podrobnější informace o programu semináře najdete na naší internetové adrese www.astrovm.cz.

Prezence účastníků se uskuteční v pátek 26. listopadu v době od 16:00 do 16:30 hodin.

Upozornění:
Prosíme zájemce, kteří požadují nocleh ve hvězdárenské ubytovně (tzv. „Škvorníku“), aby se přihlásili nejpozději do 19. listopadu 2010 telefonicky či e-mailem (dsimerska@astrovm.cz) – omezená kapacita míst.

 

Zprávy a zajímavosti

Oblaka na Titanu se stěhují

Připojená dvojice snímků v nepravých barvách, vytvořená na základě dat získaných sondou Cassini, ukazuje oblaka zahalující část Saturnova měsíce Titan. Oblaka jsou znázorněna žlutou barvou, zatímco mlžný závoj atmosféry Titanu je vyobrazen fialovou barvou. Na fotografii vlevo jsou zachycena rozpouštějící se oblaka, pokrývající oblast v okolí severního pólu měsíce. Snímek vlevo byl pořízen 12. 5. 2008, snímek vpravo pak 12. 12. 2009. Oblaka na druhém obrázku se nacházejí v oblasti kolem 40° jižní šířky.

Během zimy na severní polokouli se v okolí severního pólu formují oblaka z etanu ve vrstvě atmosféry označované jako troposféra, což je nejnižší část atmosféry, a to díky konstantnímu přítoku etanu a aerosolů z vyšší části atmosféry – ze stratosféry. Na jižní polokouli atmosférické plyny obohacené o metan a stoupající od povrchu vzhůru, vytvářejí středně vysokou a vysokou oblačnost.

Data pro vytvoření obrázků byla získána vizuálním a infračerveným mapovacím spektrometrem v oboru blízkého infračerveného záření. Vědci se soustředili na 3 vlnové délky infračerveného záření, které byly mimořádně vhodné pro pozorování stop oblačnosti, jimž byla při počítačovém zpracování přidělena červená, zelená a modrá barva. Oblaka se jeví nažloutlá, protože jsou osvětlena zářením, kterému byly přiřazeny červená a zelená barva, nikoliv zářením, kterému odpovídá při zpracování modrá barva.

 (Podle zdroje upravil F. Martinek)

 

Nové snímky planetky Vesta

Hubblův kosmický dalekohled HST pořídil v únoru letošního roku nové snímky poměrně velkého asteroidu Vesta, které pomohou vědcům upřesnit průběh setkání americké sondy DAWN s touto planetkou, k němuž dojde 11. července 2011.
„Přesto, že Vesta je nejjasnější planetkou na obloze, její malý rozměr znesnadňuje pořízení detailních fotografií jejího povrchu pozemními dalekohledy,“ říká Jian-Yang Li (University of Maryland, College Park).

Nejnovější snímky byly pořízeny kamerou Wide Field Camera 3 na palubě HST. Doplňují tak dřívější fotografie, které byly získány pozemními dalekohledy a kamerou Wide Field and Planetary Camera 2 na palubě HST v letech 1983 až 2007. Jian-Yang Li prostudoval se svými spolupracovníky 216 nových snímků za účelem upřesnění polohy rotační osy planetky.

Kosmická sonda Dawn byla vypuštěna 27. září 2007. Od července 2011 do července 2012 bude z oběžné dráhy studovat planetku Vesta, od února 2015 se zaměří na detailní výzkum trpasličí planety Ceres. Vesta a Ceres jsou nejhmotnějšími tělesy v hlavním pásu planetek mezi drahami planet Mars a Jupiter.

V době snímkování planetky Vesta byla vzdálenost mezi HST a asteroidem 211 miliónů km. Jednotlivé snímky zachycují detaily o velikosti 40 km. Snadno lze rozlišit rozdíly v jasnosti a barvě na různých částech povrchu planetky tvarem připomínající velkou bramboru.

Na některých snímcích je vidět obří impaktní kráter, který vznikl v důsledku srážky před několika miliardami roků. Průměr kráteru je 460 km (pro srovnání: průměr samotné planetky je 530 km).

(Podle zdroje upravil F. Martinek)

   

Projekty

Výstavou ke spolupráci a poznání

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. začala v září 2010 s realizací projektu s názvem „Výstavou ke spolupráci a poznání“, který je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Partnerem projektu je Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, náš tradiční partner. Projekt potrvá do srpna 2011.

Projekt řeší přípravu a realizaci vzdělávacích výstav z oblasti astronomie, fyziky a kosmického výzkumu především pro první stupně základní škol a školy střední. Kromě výstav připravuje doprovodné vzdělávací pořady a soutěže pro žáky a studenty. Tyto výstupy budou nabídnuty k využití školám ve Zlínském a Žilinském kraji včetně dalších příhraničních oblastí. Akce budou realizovány přímo na školách včetně atraktivních astronomických pozorování (v průběhu dne především Slunce včetně jeho chromosféry). Tyto aktivity budou školám nabídnuty zdarma! Projekt řeší také další vzdělávání pracovníků hvězdáren.

Celkový plánovaný rozpočet projektu činí 585 tisíc Kč.

Pokud vás projekt či jeho výstupy zajímají a chcete je využít na své škole, ozvěte se nám. Další informace o projektu i jeho realizaci najdete na https://www.astrovm.cz/cz/program/projekty/vystavou-ke-spolupraci-a-poznani.html.

 

Obloha na dlani

1. října 2010 jsme také zahájili realizaci projektu s názvem „Obloha na dlani“. Vedoucím partnerem projektu je Hvezdáreň v Partizánskom, naše hvězdárna je do projektu zapojena jako hlavní přeshraniční partner. Projekt bude ukončen až v březnu 2013.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Tato akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

Hlavním cílem projektu je rozvoj příhraničních regionů prostřednictvím zvyšování vzdělanosti a rozvoje spolupráce specifických vzdělávacích institucí prostřednictvím návrhu, přípravy, evaluace a realizace inovativních experimentálních vzdělávacích programů odrážejících rozvoj techniky a nových technologií v oblasti přírodních věd. Projekt zlepšuje dostupnost a zvyšuje kvalitu existující infrastruktury pro vzdělávání a vytváří podmínky pro rozvoj lidských zdrojů a jejich uplatnění v oblastech vědy, inovací a moderních technologií.

Celkový plánovaný rozpočet projektu činí 177 678 EUR, z toho podíl naší hvězdárny činí 53 790 EUR.

Podrobnější informace o aktivitách a výstupech projektu najdete na připravovaných webových stránkách projektu www.oblohanadlani.eu.

(L. Lenža)

  

Nové knihy

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. přijímá závazné objednávky Hvězdářské ročenky na rok 2011.

 

Aktuality

  • Před 40 roky, tj. 10. 11. 1970 byla na povrch Měsíce dopravena prostřednictvím sondy Luna 17 sovětská automatická pojízdná laboratoř Lunochod 1.
  • Před 30 roky, tj. 13. 11. 1980 prolétla kolem planety Saturn americká kosmická sonda Voyager 1.
  • Ve čtvrtek 4. 11. 2010 prolétne americká kosmická sonda Deep Impact/EPOXI kolem komety 103P/Hartley 2.

 


Programový zpravodaj Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje a Valašské astronomické společnosti
Vydává Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 611 928
E-mail:
info@astrovm.cz                        URL: www.astrovm.cz
K tisku připravuje František Martinek, e-mail: fmartinek@astrovm.cz
Sazba: Jakub Mráček, e-mail: jmracek@astrovm.cz. Tisk: NWT Computer, s. r. o

autor: František Martinek


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies