Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Mediální výstupy » Se Sluncem nad hlavou

Se Sluncem nad hlavou

Zájem studentů předčil naše očekávání, takže počet účastníků se z plánovaných 12 zvýšil na 24 (z toho 7 ze Slovenska), což znamenalo posílení lektorského týmu celé akce. Páteční večer patřil především základnímu teoretickému úvodu, ve kterém bylo představeno Slunce jako naše nejbližší hvězda. Bývalá ředitelka Hvězdárny v Úpici RNDr. Eva Marková, CSc. podala stručný a srozumitelný výklad o naší nejbližší hvězdě, a to z různých hledisek a pohledů. Kromě prezentace současných poznatků se na závěr zamyslela také nad základními otázkami sluneční fyziky, které zatím nejsou uspokojivě vyřešeny.

RNDr. Pavol Rapavý ředitel hvězdárny v Rimavské Sobotě se v další přednášce už více věnoval pozorování. V příspěvku představil základní metody a způsoby pozorování Slunce, včetně potřebné techniky, pomůcek, metodiky a také jejich významu. Všechny tyto teoreticky nabyté vědomosti a poznatky si měli možnost všichni účastníci osobně ověřit hned další den.

Brzké sobotní dopoledne jsme věnovali fotografování Slunce a snímání projevů jeho aktivity pomocí moderní CCD techniky. Příspěvek opět přednesl RNDr. Pavol Rapavý, který má jak s fotografováním, tak s pozorováním CCD technikou dlouholeté zkušenosti a praxi.

Poté jsme přešli z teorie do praxe. Počasí na dané roční období neuvěřitelně přálo a rovněž Slunce se se svou aktivitou nenechalo zahanbit. Díky příjezdu Ing. Zahajského, který s sebou přivezl svou přenosnou techniku na pozorování Slunce, jsme mohli pozorovat Slunce nejen ve vizuálním oboru, ale také v čáře H-alfa a čáře vápníku.

Účastníci se rozdělili do několika skupin a věnovali se pozorování chromosféry v čáře vodíku H-alfa na dvou dalekohledech, čáře vápníku na jednom dalekohledu. Dále si zakreslovali rozmístění a tvar skupin slunečních skvrn, včetně výpočtu indexů sluneční aktivity, zakreslovali si detailní vzhled největší ze skupin slunečních skvrn na disku. Velké oblibě se těšila praktická instruktáž a možnost vyzkoušet si praktické pozorování pomocí CCD kamery v budově odborného pracoviště. Pomocí chromosférického dalekohledu sledovali účastníci nejen velké aktivní oblasti, ale také mimořádně velké protuberance a filamenty (protuberance promítající se na sluneční disk). Po úvodní instruktáži a praktické ukázce měli účastníci možnost vyzkoušet si techniku a metodiku snímání pomocí CCD sami. Skupiny v průběhu dne postupně měnily svá stanoviště a tak měli téměř všichni možnost si zkusit všechny nabízené možnosti pozorování,. Šlo nejen o pozorování, jeho zachycení kresbou či snímkem, ale také označením správné orientace obrazu v dalekohledu a další praktické věci.

Poté, co se nám Slunce dostalo těsně na obzor a jeho pozorování už nebylo možné jsme se vrátili do specializované učebny, vybudované v rámci tohoto projektu. Slova se ujal Ing. Jan Zahajský, dlouholetý pozorovatel a znalec pozorovací techniky. Sám pozoruje Slunce především pomocí speciálních CCD kamer, což všem účastníkům v průběhu dne také předvedl. Svá pozorování pak na závěr povídání o pozorovací technice, vlastnostech, vhodnosti k různým typům pozorování doplnil i o praktické zpracování napozorovaných dat (výsledek vidíte na obrázku nahoře).

Večerním tématem byla spektroskopie a základní poznámky k mechanismům záření. Jednalo se o stručný úvod, na který navazoval už prakticky zaměřený příspěvek na měření magnetických polí na Slunci, jejich zobrazování a interpretace. Před samotnou přednáškou měli všichni možnost prohlédnout si pomocí kvalitního spektroskopu jednak spektrum kontinua (tedy tělesa zahřátého na vyšší teplotu – pro tento účel jsme využili žárovku) a emisní spektrum, kterými září například moderní kompaktní zářivkové zdroje. Rozdíl by velmi poučný a názorný.

Nedělní dopoledne jsme zahájili seznámením s pozorovacím programem projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí, včetně techniky a odborných úkolů a zaměření. Byly představeny hlavní směry a také možnosti vzájemné spolupráce a pomoci mezi hvězdárnami a studenty základních, středních či vysokých škol.

Další čas jsme věnovali pokračování v sobotu započatých praktických cvičení a pozorování. Nakonec se ukázalo, že víkendová akce i přes svou neobvyklou dálku a především intenzitu práce nestačí. Věříme však, že se s řadou účastníků setkáme na některé další akci a především, že se stanou našimi spolupracovníky.

Z mého pohledu se jednalo o mimořádně vydařenou akci, kde se sešla bezvadná parta mladých lidí, skvělí a zkušení lektoři a všichni byli odměněni výborným počasím a pěknou, ba přímo ukázkovou, sluneční aktivitou.

Pokud vás zajímají prezentace z této akce či dokonce manuál na zpracování snímků ze CCD kamery pomocí programů SIMS/SIPS můžete si je stáhnout z webové stránky, kde zveřejňujeme veškeré výstupy projektu KOSOAP.

Vzdělávací soustředění jsme připravili ve spolupráci s partnerem projektu Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste. Akce byla realizována v rámci projektu KOSOAP (Kooperující síť v oblasti astronomických odborně-pozorovatelských programů).

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

autor: Libor Lenža

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies