Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


11.05.2020
Astronomický kroužek aneb duben ON-LINE

Jak jsme vás již informovali, astronomický kroužek probíhá od března prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu pokračoval i v měsíci dubnu, kdy proběhlo 5 on-line schůzek. Náměty těchto virtuálních setkání se vztahovaly k některým z astronomických jevů a k fyzikálním zákonům.

09.04.2020
Zvukové záznamy ze semináře Kosmické technologie a kosmický výzkum

Nově jsme zpracovali a uveřejňujeme záznamy přednášek, které zazněly loni na podzim u příležitosti tradičního setkání přátel dobývání vesmíru a příbuzných oborů pod názvem Kosmické technologie a kosmický výzkum.

02.04.2020
ON-LINE obsah pro vás

Vážení příznivci hvězdárny. I přes uspaný společenský a mnohde i pracovní život se snažíme navázat na naši běžnou činnost a vytváříme pro vás ON-LINE obsah. Pokračujeme ve vydávání našeho programového letáčku s mírně upraveným obsahem. Dále je realizována i činnost astronomického kroužku, který se nyní schází virtuálně každou středu od 15 hodin prostřednictvím video konferencí. Nadále pokračuje příprava zpráv ESO, aktualit z astronomie a kosmonautiky a rubriky o našich astronomických pozorováních.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Kalendář akcí » VLIV VYSOCEENERGETICKÝCH PROCESŮ NA PREBIOTICKOU EVOLUCI A VZNIK ŽIVOTA NA TERESTRICKÝCH TĚLESECH

Kalendář akcí

VLIV VYSOCEENERGETICKÝCH PROCESŮ NA PREBIOTICKOU EVOLUCI A VZNIK ŽIVOTA NA TERESTRICKÝCH TĚLESECH

Místo konání akce:Mendelova univerzita v Brně – objekt M, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika
Typ akce:workshop
Termín konání akce: 06.06.2019 10:00 – 07.06.2019 12:00

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá
ve spolupráci s Ústavem chemie a biochemie AF Mendelovy univerzity v Brně
ve dnech 6. – 7. května 2019

WORKSHOP
VLIV VYSOCEENERGETICKÝCH PROCESŮ NA PREBIOTICKOU EVOLUCI A VZNIK ŽIVOTA NA TERESTRICKÝCH TĚLESECH

Akce je určena zejména odborným a výzkumným pracovníkům, studentům vysokých škol a vážným zájemcům z řad odborné veřejnosti.
Pozornost bude věnována zejména možným vlivům dopadů těles na povrchy raných terestrických těles, vlivu vysoceenergetického záření a dalších procesů na vznik a možný vývoj chemických prekurzorů na povrchu a atmosféře těchto těles, prebiotickou evoluci a vzniku života.

Workshop se koná v prostorách Mendelovy univerzity v Brně – objekt M, Zemědělská 1665/1,
613 00 Brno, Česká republika

 

PROGRAM

Čtvrtek 6. května 2019

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení workshopu – úvodní slovo organizátorů
10:15 – 11:15 Využití technologie molekulově imprintovaných polymerů v pro analýzu nukleobazí – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie, MENDELU, Brno
11:25 – 12:00 Role nanočástic při vzniku života – Lukáš Nejdl, Ústav chemie a biochemie, MENDELU, Brno
12:00 – 13:00 Přestávka - občerstvení
13:00 – 13:25 Formace biogenních molekul účinky vysokoenergetických událostí – Adam Pastorek, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
13:25 – 13:50 Stanovení ferrokyanidů a ferrikyanidů pomocí kapilární elektroforézy – Tereza Vaněčková, Ústav chemie a biochemie, MENDELU, Brno
13:50 – 14:40 Pátrání po druhé Zemi aneb co může prozradit studium exoplanet – Martin Ferus, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
15:10 – 15:35 Analýza nukleobazí vzniklých termolýzou formamidu pomocí kapilární elektroforézy – Kristýna Zemánková, Ústav chemie a biochemie, MENDELU, Brno
15:45 – 16:10 Synthesis of Canonical Nucleobases over Fe-Clays and Iron Meteorite –  Jana Hrnčířová, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
16:10 – 16:35 Identifiable Spectral Features Predicted for Transition Spectra of Young Earth-like Exoplanets undergoing Heavy Bombardment – Lukáš Petera, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
16:35 – 17:00 Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii – Anna Křivková, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
17:00 – 18:00 Závěrečná diskuse k přednáškám
18:00 Ukončení prvního dne workshopu

 

Pátek 7. května 2019

09:00 – 10:00 Exkurze po pracovišti Ústavu chemie a biochemie MENDELU
10:00 – 12:00 Diskuse – aktuální a budoucí směry výzkumu prebiotické evoluce
12:00 Ukončení workshopu

 

Organizační informace

Předpokládaná délka běžného příspěvku je 20 minut + 5 minut diskuse. Délka přehledových příspěvků je stanovena na 50 minut + 10 minut diskuse.
Jednacím jazykem je čeština.
K dispozici bude běžné audiovizuální vybavení přednáškového sálu.

Registrační poplatek na celou akci 4 800 Kč.
V ceně registračního poplatku jsou veškeré služby s organizací a realizací akce na místě, zajištění prostor, drobného občerstvení a konferenčních služeb.

Konferenční poplatek musí být uhrazen převodem (na základě vystavené faktury) na účet hlavního pořadatele nejpozději do 4. 6. 2019. Číslo účtu: 3937851/0100, KB, a.s. pobočka Valašské Meziříčí, variabilní symbol bude na faktuře

Své přihlášky a informace k příspěvku prosím odešlete e-mailem na níže uvedené kontakty do 31. května 2019. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje