Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


22.02.2019
Velikonoce na hvězdárně

Na jarní měsíce jsme pro děti z mateřských školek připravili program VELIKONOCE NA HVĚZDÁRNĚ.   Společně přivítáme jaro, popovídáme si o velikonočních zvycích a symbolech, zjistíme, proč máme čtyři roční období, proč má Měsíc více tváří, jestli i v hlubokém vesmíru máme kuřátka, beránka a jiné velikonoční symboly. 

25.11.2018
Úspěšný projekt energetických úspor

V  roce 2017 byla provedena rekonstrukce (zateplení objektu a výměna výplní stavebních otvorů) provozně-technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., který slouží jako zázemí hlavních objektů hvězdárny, jako odborná knihovna a studovna odborných pracovníků a stážistů.

22.11.2018
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR

Ve druhém listopadovém týdnu tohoto roku se Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o. již potřetí připojila k celostátní akci Týden vědy a techniky Akademie Věd ČR. Téma letošního ročníku reflektovalo jak sto let vzniku naší republiky, tak i vývoj české vědy za toto období. Festival vědy a techniky se konal v týdnu od 5. do 10. listopadu v areálu hvězdárny. A co se u nás vlastě dělo?

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Co se podařilo » Soustředění studentů - KOSOAP / MPH

Soustředění studentů - KOSOAP / MPH

Hvezdárne sú špecializované zariadenia, ktoré okrem pôsobenia v oblasti kultúry, vzdelávania v prírodných vedách,  vykonávajú odborno -  pozorovateľskú činnosť  v astronómii. Nemalou mierou sa na výkone pozorovaní podieľajú dobrovoľní spolupracovníci hvezdární. Úlohou hvezdární je systematicky pripravovať nadaných žiakov a študentov s hlbším záujmom o astronómiu na samostatný výkon pozorovaní, umožniť im získavať  teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci s astronomickými prístrojmi a technickými zariadeniami.

Prvé zo  Vzdelávacích sústredení študentov bolo realizované v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí v dňoch 16.9.2011 až 18.9.2011. Zúčastnilo sa ho 15 študentov zo Slovenska a Čiech. Pod odborným vedením lektorov - pracovníkov prihraničných hvezdární sa venovali zaujímavej oblasti astronómie - medziplanetárnej hmote.

Teoretická časť bola zameraná na oboznámenie sa so základnými informáciami o medziplanetárnej hmote, jej druhoch, jej rozmiestnením v slnečnej sústave. Účastníci sústredenia sa podrobne zoznámili najmä s problematikou meteorickej hmoty, históriou pozorovania vo svete aj v Čechách a na Slovensku, o úspechoch slovenských a českých amatérskych pozorovateľov aj profesionálnych astronómov.

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Preto sme oba večery využili na praktické pozorovania pod hviezdnou oblohou. Študenti sa oboznámili s metodikou vizuálneho pozorovania meteorov jednotlivo alebo v pozorovacích skupinách, vyskúšali si odhady jasností hviezd aj meteorov, samostatne hlásili napozorované údaje.

Časť nočného programu bola venovaná pozorovaniam s astronomickým ďalekohľadom. Zaujímavým bola praktická ukážka pozorovania meteorov pomocou novej záznamovej CCD a video techniky.

Perličkou bola simulácia činnosti meteorických rojov pomocou výpočtovej a prezentačnej techniky. Úlohou študentov bolo odpozorovať činnosť roja, spracovať svoje napozorované údaje a správne ich vyhodnotiť.

Aj keď sústredenie vzhľadom na náročnosť problematiky bolo krátke, poskytlo účastníkom dostatočné teoretické informácie. Získali prvé praktické skúsenosti z pozorovania aj spracovania údajov. Pri ďalšej systematickej práci vo svojich astronomických a prírodovedných krúžkoch a pod vedením pracovníkov hvezdární je predpoklad, že ich záujem o astronómiu bude využitý na rast úrovne meteorickej astronómie na Slovensku a v Čechách, ktorá aj v minulosti zaujímala popredné miesta v porovnaní so svetom.

 

autor: RNDr. Ján Mäsiar, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje