Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


13.06.2019
Klub nadaných dětí

Od září 2019 zahájí na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o. svoji činnost Klub nadaných dětí pod záštitou Mensy ČR. Přihlášky do klubu bude možné zaslat nebo osobně předat na hvězdárně již během prázdnin, první setkání zájemců o klub bude v sobotu 14. září 2019 ve 14:00 hodin na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

22.02.2019
Velikonoce na hvězdárně

Na jarní měsíce jsme pro děti z mateřských školek připravili program VELIKONOCE NA HVĚZDÁRNĚ.   Společně přivítáme jaro, popovídáme si o velikonočních zvycích a symbolech, zjistíme, proč máme čtyři roční období, proč má Měsíc více tváří, jestli i v hlubokém vesmíru máme kuřátka, beránka a jiné velikonoční symboly. 

25.11.2018
Úspěšný projekt energetických úspor

V  roce 2017 byla provedena rekonstrukce (zateplení objektu a výměna výplní stavebních otvorů) provozně-technického objektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., který slouží jako zázemí hlavních objektů hvězdárny, jako odborná knihovna a studovna odborných pracovníků a stážistů.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Co se podařilo » Soustředění studentů - KOSOAP / MPH

Soustředění studentů - KOSOAP / MPH

Hvezdárne sú špecializované zariadenia, ktoré okrem pôsobenia v oblasti kultúry, vzdelávania v prírodných vedách,  vykonávajú odborno -  pozorovateľskú činnosť  v astronómii. Nemalou mierou sa na výkone pozorovaní podieľajú dobrovoľní spolupracovníci hvezdární. Úlohou hvezdární je systematicky pripravovať nadaných žiakov a študentov s hlbším záujmom o astronómiu na samostatný výkon pozorovaní, umožniť im získavať  teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci s astronomickými prístrojmi a technickými zariadeniami.

Prvé zo  Vzdelávacích sústredení študentov bolo realizované v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí v dňoch 16.9.2011 až 18.9.2011. Zúčastnilo sa ho 15 študentov zo Slovenska a Čiech. Pod odborným vedením lektorov - pracovníkov prihraničných hvezdární sa venovali zaujímavej oblasti astronómie - medziplanetárnej hmote.

Teoretická časť bola zameraná na oboznámenie sa so základnými informáciami o medziplanetárnej hmote, jej druhoch, jej rozmiestnením v slnečnej sústave. Účastníci sústredenia sa podrobne zoznámili najmä s problematikou meteorickej hmoty, históriou pozorovania vo svete aj v Čechách a na Slovensku, o úspechoch slovenských a českých amatérskych pozorovateľov aj profesionálnych astronómov.

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Preto sme oba večery využili na praktické pozorovania pod hviezdnou oblohou. Študenti sa oboznámili s metodikou vizuálneho pozorovania meteorov jednotlivo alebo v pozorovacích skupinách, vyskúšali si odhady jasností hviezd aj meteorov, samostatne hlásili napozorované údaje.

Časť nočného programu bola venovaná pozorovaniam s astronomickým ďalekohľadom. Zaujímavým bola praktická ukážka pozorovania meteorov pomocou novej záznamovej CCD a video techniky.

Perličkou bola simulácia činnosti meteorických rojov pomocou výpočtovej a prezentačnej techniky. Úlohou študentov bolo odpozorovať činnosť roja, spracovať svoje napozorované údaje a správne ich vyhodnotiť.

Aj keď sústredenie vzhľadom na náročnosť problematiky bolo krátke, poskytlo účastníkom dostatočné teoretické informácie. Získali prvé praktické skúsenosti z pozorovania aj spracovania údajov. Pri ďalšej systematickej práci vo svojich astronomických a prírodovedných krúžkoch a pod vedením pracovníkov hvezdární je predpoklad, že ich záujem o astronómiu bude využitý na rast úrovne meteorickej astronómie na Slovensku a v Čechách, ktorá aj v minulosti zaujímala popredné miesta v porovnaní so svetom.

 

autor: RNDr. Ján Mäsiar, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje