Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní » Aktuality AK » Spolupráce se školami bude pokračovat i po skončení projektu

Spolupráce se školami bude pokračovat i po skončení projektu

31.08.2011

S posledním dnem letošních prázdnin skončil také významný projekt v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, jehož cíle naplňovala naše hvězdárna přesně 12 měsíců. Projekt s názvem Výstavou ke spolupráci a poznání jsme realizovali společně s naším partnerem - Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste.

Jak už napovídá samotný název projektu, důležitou roli v něm hrály vzdělávací a naučné výstavy a soubor doprovodných vzdělávacích programů. Cíl a smysl projektu byl od počátku jasný. Prohloubit naši vzájemnou přeshraniční spolupráci s partnerem, nabídnout školám v příhraničních oblastech – a to i těm menším – možnost využít našich vzdělávacích výstav a programů.
V posledních letech je stále složitější dopravit žáky či studenty k nám na hvězdárnu, a tak jsme se rozjeli my do škol. Významným cílem bylo také dostat slovenské lektory do českých škol a naopak české lektory do škol slovenských. To se také v plné míře podařilo.

V průběhu projektu jsme společně s partnerem připravili celkem 4 výstavy, každou z nich ve dvou jazykových mutacích. K nim pak metodické a vzdělávací materiály, brožury apod. Co vše v rámci projektu vzniklo a je nyní k dispozici, najdete na stránkách věnovaných tomuto projektu.

 

Výstavní projekty i pro vaší školu

Jednotlivé výstavy si můžete prohlédnout buď v malém náhledu na webových stránkách projektu nebo ve větším provedení ve formátu pdf nebo jpg tamtéž. Zpracovali jsme a realizovali následující výstavy (jednotlivými odkazy je možné seznámit se s jednotlivými výstupy a výstavami):

  • Moderní kosmologie aneb jak vznikl světvýstava je určena především pro střední školy všeobecného nebo technického zaměření; k výstavě byl také vydán metodický materiál v podobě vzdělávací brožurky Moderní kosmologie aneb Jak přednášet o kosmologii (pdf verze, 1 MB)
  • Slunce, Země, Měsíc – tato výstava je více hravá, plná dětských postaviček a kreseb, které pomáhají provázet děti informacemi o třech hlavních tělesech z pohledu pozemských dětí, o Slunci, Měsíci a Zemi; i pro tuto výstavu byl připraven metodický materiál (pdf, 4,1 MB) s kvízy a obrázky k vymalování; výstava je určena především prvnímu stupni základních škol
  • Sluneční soustava – obrazově bohatá výstava určená pro druhý stupeň základních škol a školy střední; je doplněna i vzdělávacím programem, který je možné provést i přímo na vaší škole
  • Meteorologie – zajímavá výstava seznamující se základními jevy a událostmi v naší atmosféře, tedy s tím, co dělá počasí; je doplněna i vzdělávacím programem, který je možné provést i přímo na vaší škole nebo lépe v areálu hvězdárny, kde lze demonstrovat jak moderní měření počasí, tak seznámit s historickými přístroji a postupy

V současné době nabízíme výstavy k zapůjčení do vaší školy zdarma na základě telefonické domluvy.

 

Nejen samotné výstavy

Projekt se však nezaměřoval jen na samotné výstavy, ale také na potřebný doprovodný program v podobě vzdělávacích programů, metodických materiálů a především vybavení pro praktická astronomická denní pozorování, tedy pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity pomocí přenosných dalekohledů.

Domluva se školami byla různá a mnohdy jsme se setkávali s velmi kladným přijetím naší nabídky, někde jsme museli čelit netradičním problémům. Nakonec se podařilo vše zvládnout a projekt jako celek byl z pohledu jeho realizátora velmi úspěšný.

Ještě nás čeká zpracování závěrečné zprávy a dokladování všech relevantních výdajů v souvislosti s realizací projektu a předložení těchto dokumentů Regionu Bílé Karpaty, který je správcem Fondu mikroprojektů i jeho administrátorem.

 

Trochu čísel na závěr

Při přípravě podkladů k vyúčtování projektu a sepsání závěrečné zprávy jsme sestavili s projektovým týmem řadu dokumentů. V nich je uvedena celá řad čísel, z nichž některá stojí za povšimnutí a zveřejnění. Jedná se jen o čísla za náš projekt, tedy projekt Hvězdárny Valašské Meziříčí. K uvedeným číslům by bylo potřeba přičíst také hodnoty z komplementárního projektu našeho slovenského partnera.

  • Celkově jsme v rámci projektu ujeli kolem 5 000 km s výstavami a vzdělávacími programy pro školy. Z toho přibližně pětinu na slovenském území.
  • Realizovali jsem celkem 36 vzdělávacích programů, z toho 9 na Slovensku. V součtu to představuje více jak 50 hodin čistého času.
  • Navštívili jsem celkem 42 škol, z toho 8 na Slovensku. Na některých školách jsme byli v rámci projektu i opakovaně. V mnoha případech se jedná o školy, s nimiž jsme doposud nespolupracovali.
  • Uskutečnili jsem přímo na školách celkem 36 astronomických pozorování Slunce (z toho 9 na Slovensku), kdy jsme mohli žákům a studentům nabídnout nejen obvyklý pohled na sluneční fotosféru (tedy vrstvu, kam vidíme i pouhým okem), ale také na chromosféru, teplejší vrstvu nad fotosférou, kde lze pozorovat mimo jiné i chromosférické erupce.
  • Celkový počet žáků a studentů, kteří navštívili výstavy nebo se účastnili doprovodných vzdělávacích akcí či pozorování dosáhl několik tisíc. To považujeme za velmi dobrý výsledek, který předčil naše očekávání.
  • V rámci projektu jsme také vyhlásili výtvarnou a vědomostní soutěž na prvních stupních základních škol v návaznosti na výstavu Slunce, Země, Měsíc. Celkem se nám sešlo 77 prací, což také považujeme za velký úspěch. Ti nejlepší byli odměněni.

 

Co bude dále

Projekt sice skončil, ale započaté aktivity nikoliv. Naší snahou je rozvíjet a poskytovat tento druh služeb školám všech stupňů jak u nás, tak na Slovensku. Dále prohlubovat vzájemnou spolupráci a napomáhat vzdělávání mladých lidí v celé příhraniční oblasti v úzké spolupráci s Kysuckou hvězdárnou.

Koncem prázdnin jsme rozeslali jak na školy, se kterými jsem v rámci projektu spolupracovali, tak na mnohé další školy základní informace o projektu a především o jeho následných aktivitách. Věříme, že zájem škol o spolupráci s námi a naším partnerem bude i nadále vysoký, dlouhodobý a přínosný pro obě strany. To je také smysl projektu na podporu přeshraniční spolupráce.

Pokud tedy máte o výstavu či jakýkoliv vzdělávací program zájem, neváhejte nás kontaktovat. Určitě najdeme způsob a termín, kdy budeme moci ve vzájemné spolupráci nabídnout nejen výstavu, ale i vzdělávací program, besedu či pozorování zajímavých objektů denní i noční oblohy i pro vaše žáky a studenty.

Velký dík patří celému projektovému týmu jak z naší hvězdárny, jmenovitě především Tomáši Pečivovi, Jirkovi Srbovi a Láďovi Šmelcerovi, ale také Daniele Simerské, stejně jako kolegům z partnerské hvězdárny v Kysuckom Novom Meste.

autor: Libor Lenža


   

Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies