Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní » Aktuality AK » O astrolábech, sextantech a armilárních sférách I.

O astrolábech, sextantech a armilárních sférách I.

04.12.2023

Orientace na noční obloze není jenom záležitostí znalostí souhvězdí a jasných hvězd, ale především pochopením a aplikováním sférické trigonometrie na nebeskou klenbu v podobě obzorníkových a rovníkových souřadnic. Tato znalost se vyvíjela více jak 4000 let a její počátky jsou spojeny s Babylónskými astrology, kteří sice ještě neovládali naši sférickou geometrii, ale položili její základy minimálně tím, že začali dělit kruh na jednotlivé díly a zavedli myšlenou kouli, tzv. nebeskou sféru, v jejímž středu se nachází Země apod. Důkazem o jejich matematických schopnostech může být klínopisná tabulka Plimtom 322 (asi 3700 př.n.l.), kterou lze interpretovat jako tabulku pro výpočet pravoúhlého trojúhelníku (pythagorejský triplet). Tento systém není založen na úhlech a kruzích, ale na vzájemném poměru trojúhelníků. Spolu s dalšími znalostmi geometrie pak byli schopni zaznamenávat polohy jednotlivých hvězd a konstruovat jednoduché přístroje typu astrolábu.[1] Toto vědění nelze oddělovat od dalších složek rozvoje starověkých společností jako například od stavitelství, navigace a zeměměřičství. O znalosti a schopnosti babylónských astronomů jsme mnohdy informováni zprostředkovaně z pozdějších zdrojů, typicky z helénského prostředí. Absence písemných popřípadě hmotných pramenů posouvá naše znalosti o starověkém světě směrem k řeckým učencům, jako byl Hiparchos,  Aristyllus, Timocharis, Ptolemaios a jiní.[2]

I.  Astroláb

Pří studiu vzniku a použití astrolábu sledujeme poměrně dlouhou časovou řadu, která začíná ve starověku a pokračuje do novověku. Prameny o jeho vzniku jsou ne příliš zřejmé a tak je jeho konstrukce připisována nikájskému učenci Hiparchovi (190-125 př.n.l.). Tato interpretace logicky navazuje na zjištění, že Hiparchos sestavil a využíval trigonometrickou tabulku založenou na úhlech. A v tomto kontextu by nebylo možné, aby vzniklo jeho rozsáhlé a komplexní astronomické dílo řešící mimo jiné paralaxu (úhel) některých nebeských těles.

O samotné konstrukci a použití astrolábu nás informuje přeneseně Klaudius Ptolemaios (85-168) a Synesios (370-415) v textu nazvaném Esej o výrobě astrolábu, kde je popisován princip plošného astrolábu, který je založen na stereografické projekci kružnice nebeské sféry do plochy. Ta byla vyznačena na fixní části spolu s dalšími údaji, jako je časová rovnice apod. Pohyblivé části byly zastoupeny jednak alhidádou (pravítko) s vizíry a otočnou deskou s nočními hvězdami (nokturlabium). Studium konstrukce a použití je omezené, protože více jak 100 dochovaných historických astrolábů pochází až z pozdějších dob. Dle Hadravy jsou v muzejních sbírkách v České republice 4 historické astroláby pocházející z vrcholného středověku a počátku raného novověku.[3]

Středověké astroláby byly výrazně dokonalejší než ty starověké a byly především vybaveny celou řadou příslušenství, které rozšiřovalo možnosti jejich použití. Některé konstrukce byly například vybaveny ozubenými převody pro sledování měsíčních fází apod. Vznikaly i přístroje, které pracovaly se sférickým zobrazením, tedy se jednalo o sféry v kleci, kterou tvořil mimo jiné kruh ekliptiky a zvířetníku. Otáčením sféry (nebeská klenba) pak bylo možné nastavit nejen zeměpisnou šířku, ale i jednotlivé dny v roce. Tím pak bylo možné řešit různé problémy spojené se zdánlivým pohybem anebo k určováním času. Sféra také obsahovala rytiny jasných hvězd a eqvátorové čáry a meridiánové kružnice. Popis takového přístroje najdeme v celé řadě arabských prací z období raného středověku. Fyzický exemplář se dochoval pouze jeden a je datován k roku 885 islámského kalendáře (1480 n.l.).[4]

I přes znalost existence astrolábu ve starověku nemůžeme žádný takový astroláb a jeho funkce popsat z konkrétního přístroje, a jsme tedy odkázání na popis z antických a arabských pramenů. Konkrétní přístroje se dochovaly až z období zlaté éry arabské astronomie a evropského středověku. Astroláb byl tvořen fixní a pohyblivou (otočnou) klecí. Fixní část obsahovala rytinu časové rovnice, dále rytinu almukantarátů a azimutů, a definovala příslušnou zeměpisnou šířku a obzorník. Na otočné části byla rytina hvězdné sféry a jejím otáčením se simulovala denní rotace nebeské sféry. Tento základní popis astrolábu nám může připomínat jednu z pomůcek, která se používá k orientaci na noční obloze tzv. otočnou mapku.  

    

Literatura:

[1] MANSFIELD, D.F.; WILDBERGER, N.J, Plimpton 322 is Babylonian exact sexagesimal trigonometry, In:  Historia Mathematica , Volume 44, Issue 4, November 2017, Pages 395-419, http://dx.doi.org/10.1016/j.hm.2017.08.001.

[2] ŠPELDA, Daniel.  Astronomie v antice. Ostrava: Montanex. Konflikty a ideály. ISBN 80-722-5210-0.

[3] HADRAVA, Petr, HADRAVOVÁ, Alena, (ed.). Křišťan z Prachatic: Stavba a užití astrolábu [online]. Praha: Filosofia,[cit. 2022-10-20]. ISBN 80-700-7148-6. Dostupné z: https://filosofia.flu.cas.cz/en/publications/119.

[4] NEUGEBAUER, O. The Early History of the Astrolabe: Studies in Ancient Astronomy IX [online]. Isis: The University of Chicago Press, Vol. 40, No. 3 (Aug., 1949).

 

autor: Radek Kraus


   

Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz