Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní » Aktuality AK » Fond rozdělí 17 milionů Euro na podporu 170 převratných konceptů zobrazování a snímání

Fond rozdělí 17 milionů Euro na podporu 170 převratných konceptů zobrazování a snímání

24.05.2019

ESO 009/19 tisková zpráva

Mezi úspěšnými návrhy jsou projekty zvyšující společenský přínos technologií ESO

ATTRACT je projekt zaměřený na rozvoj výzkumu a inovací financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020 a podporovaný konsorciem devíti partnerských institucí včetně ESO. Jeho zástupci oznámili výběr 170 návrhů, které podpoří částkou 100 tisíc Euro na vývoj technologií s potenciálem změnit lidskou společnost. Jsou mezi nimi i projekty, které zvyšují společenský přínos technologií a schopností ESO.

Projekty vybrané k financování byly zvoleny z více než 1 200 návrhů od výzkumných pracovníků a podnikatelů ve vědeckých a průmyslových organizacích celého světa. Nezávislý Výbor pro výzkum, vývoj a inovace (R&D&I) v rámci přísného procesu hodnocení určil, které z předložených návrhů by měly obdržet podporu v podobě financování částkou 100 000 Euro.

170 převratných ideí bylo vybráno na základě toho, jak splňovaly několik kritérií – předpoklady vědeckého využití, inovační připravenost nebo potenciální dopad na společnost,“ vysvětluje Sergio Bertolucci, předseda Výboru pro výzkum, vývoj a inovace projektu ATTRACT. „Cílem je urychlit proces vývoje těchto technologií a jejich aplikace při řešení klíčových společenských výzev.“

Úloha ESO jako partnera v konsorciu ATTRACT odráží její dlouhodobý závazek využívat technologie vyvinuté pro astronomii také v jiných oborech. Následující projekty vybrané v rámci iniciativy ATTRACT vyzdvihují některé společenské aplikace astronomických technologií a znalostí ESO:

Projekt 3D-CANCER-SPEC aplikuje astronomické technologie v boji proti rakovině, jedné z celosvětově hlavních příčin předčasného úmrtí, a jeho koordinátorem je Martin Roth (innoFSPEC, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam). Propojuje odborné znalosti dvou partnerů zapojených do vývoje přístroje MUSE, který pracuje na dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope). Cílem týmu je připravit dizajnovou studii na zobrazovací spektrograf vhodný pro klinický výzkum rakoviny.

Spektroskopie je mocný nástroj, který umožňuje určit složení objektu na základě pozorování vyzařovaného světla – ať už toto světlo pochází z kosmického tělesa nebo těla člověka. Tkáň napadená rakovinou se natolik liší od zdravé, že je možné je navzájem odlišit pomocí Ramanovy spektroskopie. Nabízí se tak slibná diagnostická cesta, která umožnuje vyhnout se invazivnímu odběru vzorků tkání. Ačkoliv již v minulosti bylo prokázáno, že v principu tento postup funguje, proces zobrazování zabral hodiny a byl tedy pro praktické použití příliš zdlouhavý. Pro urychlení celého postupu v klinické praxi plánuje tým využít techniku spektroskopie celého pole (integral-field spectroscopy) – jak ji využívá přístroj MUSE – která, byla vyvinuta k řešení konkrétního problému při astronomickém zobrazování.

Projekt Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology (Senzory pro detekci jednotlivých fotonů světla pro vědecké a technické aplikace) se snaží položit základy transformačních změn při zobrazování za nízkých hladin osvětlení. Jeho koordinátorem je Konstantin Stefanov (Open University) ve spolupráci s odborníkem na detektory ESO Markem Downingem. Klade se za cíl vyvinout snímače jednotlivých fotonů viditelného světla vhodné pro systémy adaptivní optiky a spektroskopické i zobrazovací aplikace při nízkém osvětlení. Zobrazovací výkon takových senzorů by byl omezen pouze absorpcí fotonů v polovodiči a kvantovou povahou světla. Díky detekci a zaznamenání každého jednotlivého fotonu bez jakéhokoli dalšího šumu by tyto senzory mohly nabídnout maximální zobrazovací výkon – a pomoci nám vidět a objevit neznámé.

Je úžasné sledovat, jak lze technologii používanou v přístrojích pro dalekohledy ESO použít ve zcela jiném oboru,“ říká Andrew Williams, zástupce ESO ve Výkonné radě projektu ATTRACT. „Hlavním cílem projektu ATTRACT je poskytnout počáteční finanční prostředky na podporu těchto myšlenek a umožnit pokračování dlouhé tradice základního výzkumu inovativních technologií přispívajících k rozvoji celé společnosti.

Od rozšířené reality až po inteligentní senzory a zařízení, řada ze 170 vybraných nápadů bude rozvíjet nové technologie, které by mohly pomoci zlepšit klinickou diagnostiku, monitorování zdravotního stavu, individuální léčbu nemocí jako je rakovina, Alzheimerova choroba, malárie nebo cévních a neurologických onemocnění.

Mezioborové týmy výzkumníků, podnikatelů a firem z celého světa budou také vyvíjet nové senzory a zařízení, které umožní radikální inovace v mnoha dalších odvětvích s vysokým tržním potenciálem. Nové technologie budou zahrnovat inteligentní zařízení pro monitorování životního prostředí, environmentálně ohleduplná řešení pro boj se změnami klimatu, pokročilé aplikace pro občany, inteligentní systémy pro výrobní procesy a průlomové inovace umožňující rozšíření našeho vědeckého poznání.

Podrobnosti o 170 projektech vybraných k financovaní jsou zveřejněny na stránkách iniciativy. Projekty jsou seskupeny do čtyř kategorií: 1. systémy pořizování dat a výpočetní systémy; 2. vstupní a výstupní elektronika; 3. snímače; 4. software a integrace.

Většina projektů – 64% z nich – bude rozvíjet technologie pro příští generace senzorů, 16% se zaměří na systémy pro sběr dat a výpočetní techniku, 12% jsou projekty v oblasti softwaru a integrace a 8% bude vyvíjet vstupní a výstupní elektroniku potřebnou pro rozhraní senzorů a zobrazovacích technologií.

170 průlomových projektů financovaných z programu ATTRACT [1] bude mít jeden rok na to, aby ukázaly, že jejich nápady stojí za další investice. Své výsledky představí na konferenci na podzim roku 2020 v Bruselu. V průběhu rok trvající vývojové fáze budou projektovým týmům pomáhat také odborníci na obchod a inovace z Aalto University, EIRMA a ESADE Business School, tedy z institucí, které jsou součástí konsorcia ATTRACT.  Jejich úkolem je společně s projektovými týmy prozkoumat, jak mohou být jejich průlomové technologie transformovány na inovace se silným tržním potenciálem.

 

Zdroj

 

Poznámky

[1] Na iniciativě ATTRACT se podílí: Evropská organizace pro jaderný výzkum (European Organization for Nuclear Research, CERN); Evropská laboratoř pro molekulární biologii (European Molecular Biology Laboratory, EMBL); Evropskou jižní observatoř (European Southern Observatory, ESO); Evropské zařízení synchrotronového záření (ESRF, European Synchrotron Radiation Facility); organizace Eoropean XFEL; Institut Laue- Langevin (ILL); Univerzita Aalto; Evropská asociace pro řízení průmyslového výzkumu (EIRMA) a ESADE. Vedoucí institucí iniciativy je CERN. Projekt je financován Evropskou unií z programu Horizont 2020 – Výzkum a inovace.

 

Další informace

ESO je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě, která v současnosti provozuje nejproduktivnější pozemní astronomické observatoře světa. ESO má 16 členských států: Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a dvojici strategických partnerů – Chile, která hostí všechny observatoře ESO, a Austrálii. ESO uskutečňuje ambiciózní program zaměřený na návrh, konstrukci a provoz výkonných pozemních pozorovacích komplexů umožňujících astronomům dosáhnout významných vědeckých objevů. ESO také hraje vedoucí úlohu při podpoře a organizaci celosvětové spolupráce v astronomickém výzkumu. ESO provozuje tři unikátní pozorovací střediska světového významu nacházející se v Chile: La Silla, Paranal a Chajnantor. Na Observatoři Paranal, nejvyspělejší astronomické observatoři světa pro viditelnou oblast, pracuje VLT (Velmi velký dalekohled) a dva přehlídkové teleskopy – VISTA a VST. Dalekohled VISTA pozoruje v infračervené části spektra a je největším přehlídkovým teleskopem světa, dalekohled VST je největším teleskopem navrženým k prohlídce oblohy ve viditelné oblasti spektra. ESO je významným partnerem zařízení APEX a revolučního astronomického teleskopu ALMA, největšího astronomického projektu současnosti. Nedaleko Observatoře Paranal, na hoře Cerro Armazones, staví ESO nový dalekohled ELT (Extrémně velký dalekohled) s primárním zrcadlem o průměru 39 m, který se stane „největším okem lidstva hledícím do vesmíru“.

ATTRACT je iniciativa, která spojuje instituce základního výzkumu a průmyslovou komunitu v Evropě, aby se společně podíleli na vývoji příštích generací technologií pro detekci a zobrazování. Projekt je financován programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantové smlouvy č. 777222. Cílem projektu je pomoci při oživení evropského hospodářství a zlepšovat životy lidí vytvořením produktů, služeb, firem a pracovních míst. Více informací na www.attract-eu.com.

 

Odkazy

 

Kontakty

Soňa Ehlerová; národní kontakt; Astronomický ústav AV ČR, 251 65 Ondřejov, Česká republika

Jiří Srba; překlad; Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Česká republika

Lars Lindberg Christensen; ESO Head of Outreach Initiatives; Garching bei München, Germany; Tel.: +49 89 3200 6761; Mobil: +49 173 38 72 621; Email: lars@eso.org

Virginia Mercouri; Media Adviser, Science|Business; Tel.: +32 489 095 044; Email: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí; Content Director, ESADE Business School; Tel.: +34 690 957 506; Email: anna.alsina@esade.edu


   

Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies