Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní » Aktuality AK » Webbův teleskop se zaměřil na Saturnův měsíc Titan

Webbův teleskop se zaměřil na Saturnův měsíc Titan

27.12.2022

Titan, největší měsíc planety Saturn, je jediným měsícem ve Sluneční soustavě s hustou atmosférou a zároveň je také jediným tělesem kromě Země, na němž se v současné době vyskytují řeky, jezera a moře. Na Titanu probíhá cyklus podobný koloběhu vody v přírodě na naší planetě, jen s tím rozdílem, že místo vody zde cirkulují kapalné uhlovodíky, především metan.

Popis k titulnímu obrázku: Připojený snímek Saturnova měsíce Titan byl pořízen pomocí přístroje NIRCam na palubě Webbova kosmického teleskopu dne 4. listopadu 2022. Snímek vlevo je pořízen na vlnové délce 2,12 mikronu přes filtr citlivý na záření spodní vrstvy atmosféry Titanu. Jasné skvrny jsou vyčnívající oblaka na severní polokouli. Vpravo je barevný kompozitní snímek, který vznikl při použití kombinace různých filtrů kamery NIRCam. Několik nápadných útvarů na povrchu je označeno. Kraken Mare je považováno za moře kapalného metanu. Belet je tmavá skvrna složená z tmavě zbarvených písečných dun. Adiri je jasný albedový útvar.

Titan je svět bohatý na uhlík a chudý na kyslík s širokým spektrem organických a anorganických chemických sloučenin, atmosférických energetických zdrojů, jezer a moří kapalných uhlovodíků. Je jediným planetárním tělesem ve Sluneční soustavě – kromě naší planety – kde se vyskytují dešťové srážky a sezónní tekoucí kapaliny způsobující erozi povrchu.

Kromě toho je zde přítomná mlha ze směsi dusíku a uhlovodíků, jako je metan a etan; atmosféra tohoto tělesa se určitým způsobem podobá Zemi a rovněž obsahuje řadu velmi složitých organických molekul. Planetologové se domnívají, že tento chemický make-up je podobný prvotní atmosféře Země.

Čekali jsme mnoho let na využití infračerveného pohledu Webbova vesmírného teleskopu ke studiu atmosféry Titanu zahrnující fascinující povětrnostní útvary a plynné kompozice, a také k nahlížení skrz vrstvu mlhy za účelem studia albedových útvarů – jasných a tmavých skvrn – na povrchu Titanu,“ uvádí v prohlášení Conor Nixon, planetolog na NASA Goddard Space Flight Center se svými spolupracovníky.

Atmosféra Titanu je neuvěřitelně zajímavá nejen v důsledku přítomnosti metanových oblaků a bouří, ale také vzhledem k tomu, co nám může říci o minulosti a budoucnosti Titanu – včetně toho, jestli měl vždycky atmosféru. Byli jsme naprosto potěšeni počátečními výsledky.“

Pohled na Saturnův měsíc Titan v oboru
infračerveného záření

Podrobnější popis k obrázku vpravo: Vývoj oblaků na Titanu v průběhu 30 hodin mezi 4. a 6. listopadem 2022, jak jej viděla kamera NIRCam Webbova kosmického dalekohledu (vlevo) a přístroj NIRC-2 (vpravo) dalekohledu Keck. Zobrazená polokoule Titanu rotuje zleva (za úsvitu) doprava (večer), jak vyhlíží při pohledu ze Země a ze Slunce. Oblak A vypadá, že rotuje do směru pohledu, zatímco oblak B se jeví být rozptýlený nebo pohybující se za okraj měsíce Titan (dozadu vůči viditelné polokouli směrem pryč od nás). Oblaka nemají na Titanu dlouhé trvání, jak můžeme pozorovat na snímcích pořízených 4. a 6. listopadu 2022.

Na základě snímků z kamery NIRCam na palubě Webbova vesmírného teleskopu astronomové detekovali několik oblaků v atmosféře Titanu. „Porovnáním rozdílných snímků z kamery NIRCam jsme brzy potvrdili, že jasná skvrna viditelná na severní polokouli Titanu byla ve skutečnosti velkým oblakem. Nedlouho potom jsme zaznamenali druhý oblak,“ informují astronomové.

Detekce oblaků je vzrušující, protože potvrzuje dřívější předpověď na základě počítačových modelů změn klimatu na Titanu, že oblaka se budou snadno vytvářet ve středních šířkách severní hemisféry v průběhu pozdního léta, kdy je povrch zahříván Sluncem.

Je důležité, že se nám později podařilo zjistit, jestli se oblaka pohybují nebo mění svůj tvar, což může odhalit informace týkající se vzdušných proudů v atmosféře Titanu. Toho bylo rychle dosaženo ve spolupráci s kolegy na základě žádosti o navazující pozorování pomocí dalekohledu Keck.

Obávali jsme se, že oblaka budou pryč, když budeme Titan pozorovat o dva dny později pomocí dalekohledu Keck, avšak k naší radosti zde oblaka byla na stejném místě, vypadající jako by změnila tvar," říká Imke de Pater, astronomka z University of California, Berkeley, která má rozsáhlé zkušenosti z používání dalekohledu Keck.

Astronomové rovněž shromáždili spektra Titanu ze spektrografu NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph), který nám poskytuje přístup k mnoha vlnovým délkám, které jsou blokovány zemskou atmosférou pro pozorování pozemními dalekohledy, jako je například Keck.

Tato data, která astronomové stále ještě analyzují, nám umožní sledovat složení spodních vrstev atmosféry Titanu a povrchu způsobem, který dokonce ani sonda NASA s názvem Cassini nemohla provádět a dozvědět se tak více o tom, co způsobuje jasné útvary viditelné v okolí jižního pólu Titanu.

Zdroj: https://www.sci.news/astronomy/webb-titan-atmosphere-11444.html

autor: František Martinek


   

Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies