Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


Logo veřejné zakázky a poptávky

11.11.2017
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR 2017

Za největším vědeckým festivalem v České republice můžeme udělat pomyslnou tečku. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se stala již po druhé spolupracující organizací Akademie věd ČR v rámci akce s názvem Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.   Festival vědy a techniky se odehrával od pondělí 6. 11. 2017 do soboty 11. 11. 2017. Jak probíhal týden zasvěcený vědě a technice na hvězdárně ve Valašském Meziříčí? V celém areálu hvězdárny bylo náležitě rušno. Na hvězdárnu zavítalo 995 návštěvníků.

10.10.2017
NOC VĚDCŮ 2017

V pátek 6. října se Hvězdárna Valašské Meziříčí opět připojila k celoevropské akci pořádané každoročně pod názvem NOC VĚDCŮ. Tématem letošního ročníku byla MOBILITA.

09.10.2017
Příběh Země

Chemické složení meziplanetární hmoty odhaluje tajemství vzniku života. Klíčem k jeho poznání může být také spektroskopie meteorů!
 
Sluneční soustavu netvoří jen osm planet, přes 180 měsíců, 200 velkých a miliony malých asteroidů a možná až 1012 komet, ale také spousta malých těles pohybujících se mezi planetami po nestabilních drahách. Souhrnně jsou nazvána meziplanetární hmotou. Meziplanetární hmota vstupující do atmosféry naší planety ve většině případů zanikne a jediným projevem této události zůstává tzv. meteor. V omezeném počtu případů je těleso dostatečně velké, aby dopadlo až na povrch jako meteorit a mohlo být podrobeno chemické analýze.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

Více informací o zasílání novinek

Aktivity PBH

Putovní výstava „Historie a současnost astronomie v regionech“

Cílem výstavy je zdokumentovat a stručně popsat historii, ale především současnost astronomické práce v příhraničních regionech. Výstava představuje hvězdárny z pohledu jejich funkcí ve společnosti a je určena nejen široké veřejnosti, ale především mládeži.
Je koncipována tak, aby byla relativně snadno přenosná, odolná proti poškození, aby ji bylo možno instalovat do různých prostor. Projekt předpokládá celkem 6 instalací (o trvání přibližně 1 měsíc každá), z toho 3 na Slovensku a 3 v Čechách. Výhodou je, že výstava může sloužit po skončení projektu dále, a to buď jako celek pro další využití, nebo dané části v jednotlivých regionech. Práce a náklady na její přípravu tak budou mnohem lépe využity.
Podklady pro výstavu sbírali 4 vybraní pracovníci, ale grafickou podobu i samotnou přípravu byla svěřena malému týmu z důvodů jednotného pojetí a grafiky.
Výstava v elektronické podobě bude také součástí CD-ROM ze soutěže "Poznáváme vesmír bez hranic" s vítěznými soutěžními pracemi.


Odborná pozorování a workshopy pracovníků a spolupracovníků

Velmi důležitou součástí projektu jsou společné workshopy a expedice s účastníky z obou stran hranice. Jejich cílem je vzájemně se informovat o činnosti, používané metodice výuky, praktických činnostech v souvislosti s výchovou a vzděláváním mládeže.
Díky tomu, že jsou naplánovány celkem 4 workshopy-expedice se účastníci seznámí s několika pracovišti v daném regionu (2 v Čechách a 2 na Slovensku). Po předvedení programů a práce jednotlivých astronomických institucí bude následovat workshop s cílem velmi intenzivně se seznamovat s prací kolegů, s přístupem mládeže k této práci a programům a především hledat další možnosti rozvoje spolupráce. Dojde k obohacení znalostí a praktických poznatků u pracovníků a spolupracovníků, kteří je dovedou využít při své další práci s mládeží.
Neméně důležitá je i praktická činnost při denních i nočních pozorováních, která má za cíl vychovávat a učit mladé lidi zacházet s moderní technikou, systematicky pracovat a také vyhodnocovat měření a za pomocí práce s informacemi výsledky seriózně publikovat. Součástí expediční části budou simultánní pozorování včetně jejich zpracování. Pozorovací činnost bude zaměřena především na pozorování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy a meziplanetární hmotu.
Setkání budou sloužit i k lepšímu poznávání kulturních a společenských reálií daného regionu včetně poznávání památek.


Soutěž „Poznáváme vesmír bez hranic“ pro studenty středních škol v ČR a SR

Pozvánka na mezinárodní kolo soutěže

Milí mladí přátelé, úspěšní účastníci národního kola.
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v mezinárodním kole (pdf 166 kB) soutěže Poznáváme vesmír bez hranic, které se koná ve dnech 28. a 29. října 2006 v Penzionu Oravská horáreň v Hruštíne ve Slovenské republice.
Výše naleznete rámcový program, který bude upřesněn na základě zaslaných návratek. Prosím Vás proto o jejich pečlivé vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailové, nebo klasické pošty, případně telefonické potvrzení účasti.
Při prezenci odevzdáte podepsaný Souhlas s uveřejněním a volným šířením práce a další dokumenty, které najdete ve výše uvedeném odkazu. Pro soutěžící je zajištěno kompletní ubytování a strava. Doprava na místo bude zajištěna minibusem s odjezdem od Hvězdárny Valašské Meziříčí a s příjezdem tamtéž.
Každý soutěžící bude mít k dispozici 10 minut pro obhájení své práce, následujících 5 minut bude vyhrazeno dotazům poroty.
Svou finální soutěžní práci pošlete nejpozději do 17. října 2006 na e-mailovou adresu jmracek@astrovm.cz, nebo lépe poštou na nosiči CD či DVD na adresu hvězdárny. Práce by měla být vylepšenou verzí vaši prezentace z národního kola, které proběhlo v červnu.
Podmínky pro technické zpracování prezentace platí stále stejné.
Těšíme se na Vaši účast.

Současná doba se vyznačuje především neustálým růstem a vývojem informačních technologií a informacemi jsme prakticky přesyceni. Je proto potřeba naučit se s informacemi pracovat, vyhledávat, vybírat, třídit, ale také je umět zpracovat a prezentovat.
Soutěž je zaměřena na střední školy bez rozdílu a žáky 8. a 9. tříd základní škol. Úkolem soutěžících bude připravit si v omezeném časovém horizontu (řádově několika týdnů) prezentaci na vybrané téma (témata najdete zde).
Půjde však nejen o to si prezentaci připravit, ale poznatky také verbálně prezentovat před porotou a spolužáky. Jelikož se jedná o relativně náročný úkol, bude naše spolupráce zaměřena i na pedagogy, kteří budou dětem při jejich práci pomáhat a radit. Kromě toho budou moci zájemci navštívit vybraná astronomická zařízení jako zařízení konzultační.
Cílem je zajímavou formou přivést mládež k většímu zájmu o přírodní vědy a využívání moderních multimediálních technologií k učení, poznávání a prezentaci (a nikoliv jen ke hrám). Získají také zkušenosti s prezentací svých prací před publikem.
Předpokládáme konání národního kola, ze kterého vzejde 10 vítězných prací a  prezentací postupujících do mezinárodního kola, které je naplánováno na Slovensku.
Vítězné prezentace budou publikovány jednak na webu a především na závěrečném CD-ROM, který bude sloužit pro další vzdělávací činnost včetně publicity projektu. Vítězné práce budou odměněny.
 


1. česko-slovenská konference pracovníků hvězdáren a pedagogických pracovníků

Sborník z konference (pdf, 4275kB)

Vyvrcholením celého projektu bude společná 1. československá konference pracovníků a spolupracovníků hvězdáren a pedagogů, která bude spojena se závěrečným vyhodnocením projektu.
Program akce bude zaměřen především na nové a rozvíjející se oblasti astronomie, kosmonautiky a obecně přírodních věd. Jazyk konference bude smíšený, tedy český a slovenský, což umožní další vzájemné sbližování komunit na obou stranách hranice (bohužel v ČR sledujeme u mladších občanů velmi malé porozumění slovenské řeči).
V programu budou také vzdělávací exkurze po astronomických zařízeních a historických památkách. Součástí akce bude také vydání sborníků referátů, což umožní trvalejší uchování poznatků prezentovaných na konferenci a jejich další využití například ve vzdělávací činnosti na hvězdárnách, astronomických kroužcích apod., ale také v pedagogické činnosti na školách. Dopady projektu se rozvinou na mnohem početnější skupiny občanů, než jsou samotní účastníci akce.


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz