Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


Logo veřejné zakázky a poptávky

11.11.2017
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR 2017

Za největším vědeckým festivalem v České republice můžeme udělat pomyslnou tečku. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se stala již po druhé spolupracující organizací Akademie věd ČR v rámci akce s názvem Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.   Festival vědy a techniky se odehrával od pondělí 6. 11. 2017 do soboty 11. 11. 2017. Jak probíhal týden zasvěcený vědě a technice na hvězdárně ve Valašském Meziříčí? V celém areálu hvězdárny bylo náležitě rušno. Na hvězdárnu zavítalo 995 návštěvníků.

10.10.2017
NOC VĚDCŮ 2017

V pátek 6. října se Hvězdárna Valašské Meziříčí opět připojila k celoevropské akci pořádané každoročně pod názvem NOC VĚDCŮ. Tématem letošního ročníku byla MOBILITA.

09.10.2017
Příběh Země

Chemické složení meziplanetární hmoty odhaluje tajemství vzniku života. Klíčem k jeho poznání může být také spektroskopie meteorů!
 
Sluneční soustavu netvoří jen osm planet, přes 180 měsíců, 200 velkých a miliony malých asteroidů a možná až 1012 komet, ale také spousta malých těles pohybujících se mezi planetami po nestabilních drahách. Souhrnně jsou nazvána meziplanetární hmotou. Meziplanetární hmota vstupující do atmosféry naší planety ve většině případů zanikne a jediným projevem této události zůstává tzv. meteor. V omezeném počtu případů je těleso dostatečně velké, aby dopadlo až na povrch jako meteorit a mohlo být podrobeno chemické analýze.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Společné vzdělávání pro společnou budoucnost

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST
Evidenční číslo projektu: 16.0608
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0373
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Termín realizace: září 2014 – prosinec 2014
Kontaktní e-mail: libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 1. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE.
 2. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se konal ve dnec 28. - 30. listopadu 2014. SBORNÍK KE STAŽENÍ (pdf, 2 MB)
 3. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE, který se koná ve dnech 28. - 30. 11. 2014. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.
 4. Na webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou vystaveny ke stažení dostupné prezentace a zvukové záznamy ze vzdělávacího přeshraničního semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014.
 5. Zveřejnili jsme ke stažení sborník ve formátu pdf z přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se konal ve dnec 3. - 5. října 2014. SBORNÍK NoGravity 2014 KE STAŽENÍ (pdf, 3 MB)
 6. Jak probíhal a jak se vydařil pilotní ročník přeshraničního vzdělávacího semináře SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014 - se můžete dočíst a snímky z akce prohlédnout v sekci Co se podařilo.
 7. Zveřejnili jsme ke stažení obrázky a náhledy z výstavy KOSMONAUTIKA A KOSMICKÉ TECHNOLOGIE projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost. Informace, obrázky a pdf ke stažení najdete v sekci výstavy.
 8. Srdečně Vás zveme na Přeshraniční vzdělávací seminář - SÚČASNÁ KOZMONAUTIKA A KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE - NoGravity 2014, který se koná ve dnech 3. - 5. 10. 2014 v Žilině. Více informací najdete v Kalendáři akcí Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Základní teze projektu

Vzdělávání v oborech kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky obvykle není (až na výjimky, či okrajové zmínky v rámci vzdělávacích programů) zahrnuto do obsahu výuky základních a středních škol. Objevuje se ve vzdělávacích programech speciálních vysokých škol regionu (obvykle jen jako velmi malá část studijního programu. Proto je důležité povědomí o výhodách, přínosech a příležitostech tohoto oboru mezi mládeží udržovat a rozšiřovat.

Cílem tohoto projektu je vzdělávat zejména mladé lidi prostřednictvím vhodných a kvalitních doplňkových vzdělávacích akcí realizovaných přímo v příhraničních regionech. Povaha vývoje, výzkumu i výroby v oblasti kosmických technologií je jednoznačně oblast velmi široké a náročné mezinárodní spolupráce. Z pohledu obou zemí (SR a ČR) je pak zcela logické, aby v tomto oboru, v co největší míře (přinejmenším v oblasti vzdělávání) úzce spolupracovali a kooperovali.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, jako žadatel projektu, má s oblastí odborného vzdělávání a didaktiky dlouholeté zkušenosti, stejně jako s přípravou a organizací velkých vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí. Přeshraniční partner projektu je velmi aktivní organizací, která vyvíjí nejen vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost, ale také organizační a popularizační, a to na všech úrovních.

I když oblast kosmických technologií není předmětem širokého zájmu (obvykle z důvodů vyšších nároků na znalosti z technických a přírodních věd, matematiky apod.), všichni jeho produkty a výstupy denně využívají. Naší snahou je udržet a podporovat zájem mladých lidí o tyto obory. K tomu chceme využít plánované vzdělávací aktivity včetně aktivit doprovodných.

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Posílení integrace a dlouhodobě funkční a udržitelná spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů, vědeckotechnické vzdělávání a podporu udržení vědy a výzkumu.                                  

Specifické cíle mikroprojektu

 • Rozvoj lidských zdrojů a vědeckotechnické vzdělanosti v příhraniční oblasti.
 • Posílení a rozvoj spolupráce v oblasti společného specifického odborného technického vzdělávání
 • Rozvoj odborně orientovaných vzdělávacích aktivit a vytvoření stabilní spolupracující sítě na obou stranách hranice

Hlavní aktivity projektu

Příprava a realizace dvou přeshraničních vzdělávacích seminářů Současná kosmonautika a kosmické technologie

Cíle aktivity je příprava a realizace dvou velkých odborně zaměřených vzdělávacích seminářů z oblasti kosmických technologií, kosmonautiky a raketové techniky. Semináře jsou určené zejména středoškolské a vysokoškolské mládeži, pracovníkům vzdělávacích institucí a zájemcům z řad veřejnosti.

Akce na Slovensku se bude konat ve vhodném zařízení s možností dalších služeb pro účastníky. Akce v ČR se bude konat v areálu žadatele.

Obě akce budou připravovány v úzké spolupráci obou partnerů, jak z pohledu programové, organizační, tak i realizační. Tato aktivita přináší do obou regionů mimořádné vzdělávací příležitosti s možností přímého kontaktu s předními specialisty z obou zemí. Významným bodem je také společná příprava a vydání sborníků příspěvků z obou akcí (vlastním nákladem) a využití těchto vzdělávacích materiálů k rozvoji vzdělanosti a spolupráce.

Na realizaci akce se budou velmi těsně podílet oba partneři projektu dle vymezených pracovních pozic a nákladů. Vzdělávací odborné semináře budou třídenní (zahájení v pátek odpoledne a ukončení v neděli po poledni). V rámci programu zazní 8 zvaných přednášek, nejsou vyloučeny kratší nehonorované příspěvky na aktuální témata. V rámci akce předpokládáme také pořádání moderované diskuse se zástupci obou partnerů, zástupců organizací zabývajících se tímto oborem, zájemců o problematiku jak z řad veřejnosti, tak zejména z řad firem (viz výše).

Současti obou akcí také bude vzdělávací výstava jako podpůrný vzdělávací a propagační prvek a prvek publicity aktivit a záměrů.

 

Příprava a realizace putovní výstavy Kosmonautika a kosmické technologie - příležitost pro budoucnost

Cílem je návrh, příprava a výroba vzdělávací a motivační výstavy s aktuálními tématy, zejména evropské kosmonautiky a obecně i problematiky využívání kosmických technologií v praxi. Jeden z panelů věnujeme prezentaci a publicitě stávajících i rozvíjejících se příhraničních aktivit v tomto oboru.

Výstava se bude skládat celkem z 5 panelů (z toho 2 ks cca 120 x 115 cm 3 ks cca 150 x 115 cm) tištěných na banner (dobře manipulovatelný a skladný podklad). Tyto banner jsou pak umisťovány na snadno přenosný výstavní systém, který máme k dispozici (ve třech variantách). Obsah výstavy bude připraven a realizován v úzké spolupráci s přeshraničním partnerem. Text výstavy bude v obou jazycích zároveň (podle autora konkrétního textu).

Výstava bude zpracována také v elektronické formě s možností pro školy a další instituce si ji po dohodě s námi bezplatně stáhnout a vytisknout pro své použití či trvalé umístění na školách.

Předpokládáme, že výstavu shlédnou v rámci projektu všichni účastníci vzdělávacích seminářů na obou stranách hranice a další návštěvníci objektu žadatele. Po skončení projektu bude výstava využívána jako putovní při běžné činnosti žadatele i partnera (akce na školách, jiné propagační akce, semináře apod.).

autor: Naďa Lenžová


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz