Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


Logo veřejné zakázky a poptávky

21.12.2017
Podzimní turné s vědou pro děti

Naše turné s vědou a pohádkou začalo na konci září a skončilo pár hodin před příchodem astronomické zimy (17h 45min; 21. 12. 2017). Téměř 400 dětí z mateřských a základních škol (Růžďka, Branky, Nový Jičín, Lipník nad Bečvou, Mikulůvka, Bordovice, Pržno, Všechovice) se účastnilo vědeckého poznávání světa a zjistilo, že: 

11.12.2017
Zvyky a symboly Vánoc na hvězdárně

Poslední měsíc v roce patřil na hvězdárně nejmenším návštěvníkům. Připravili jsme pro ně program o Vánocích, ve kterém jsme typicky vánoční zvyky a symboly podrobněji prozkoumali.

11.11.2017
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR 2017

Za největším vědeckým festivalem v České republice můžeme udělat pomyslnou tečku. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se stala již po druhé spolupracující organizací Akademie věd ČR v rámci akce s názvem Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.   Festival vědy a techniky se odehrával od pondělí 6. 11. 2017 do soboty 11. 11. 2017. Jak probíhal týden zasvěcený vědě a technice na hvězdárně ve Valašském Meziříčí? V celém areálu hvězdárny bylo náležitě rušno. Na hvězdárnu zavítalo 995 návštěvníků.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » KOSOAP » Akce a události KOSOAP » Workshop - Význam a prínosy odborných pozorovacích programov

Workshop - Význam a prínosy odborných pozorovacích programov

'Význam a prínosy odborných pozorovacích programov vo vzdelávacom procese' bol názov aktivity „Workshop pre pracovníkov hvezdární a pracovníkov mimoškolského vzdelávania“, ktorá sa konala v dňoch 14.10.2011 až 15.10.2011 sa v priestoroch Hvezdárne Valašské Meziříčí ako ďalšia aktivita projektu KOSOAP.

Úlohou stretnutia bolo zmapovať súčasnú situáciu a využívanie odborných pozorovateľských programov k špeciálnemu vzdelávaniu študentov a rozvoju zamestnancov a definovať priority a možnosti ďalšieho rozvoja a udržateľnosti výsledkov projektu.

Na workshope odznelo spolu osem prehľadových príspevkov, ktoré sa podrobne venovali takmer všetkým odborným programom, ktoré sa dajú v technickom prostredí našich hvezdární realizovať – pozorovanie komét a meteorov, premenné hviezdy rôznych typov, pozorovanie Slnka, aj v súčasnom období veľmi populárna astronomická fotografia.

Významnou zložkou programu workshopu boli krátke prezentácie odborno – pozorovateľskej činnosti na hvezdárňach účastníkov. Všeobecne možno konštatovať, že v tejto oblasti došlo v poslednom období k útlmu. Dôvodov je viacero: rozvoj profesionálnej astronómie a činnosť automatizovaných systémov pozorovania vesmírnych objektov a úkazov, nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu prístrojového vybavenia hvezdární Slovenska a Čiech, aj nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov.

Panelová diskusia 'Patří odborné pozorovací programy na regionální hvězdárny?' moderovaná Liborom Lenžom dala jednoznačnú odpoveď na tento problém. Odborno – pozorovateľská činnosť hvezdární má veľký význam v procese získavania cenných odborných astronomických poznatkov. Je potrebné identifikovať také oblasti, v ktorých profesionálne vedecké inštitúcie nie sú schopné pokryť odborné programy, je potrebné nadviazať a udržiavať úzke kontakty s koordinátormi odborno – pozorovateľských programov, aj navzájom medzi jednotlivými hvezdárňami.

Významnú úlohu má odborno – pozorovateľská činnosť v procese vzdelávania mládeže z hľadiska rozvoja ich zručností a vedomostí, ale aj z hľadiska ich využitia pre činnosť hvezdární a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Astronómia je atraktívna veda kvôli predmetu svojho skúmania a dokáže pritiahnuť deti a mládež k zmysluplným aktivitám. Pomocou nej môžeme rozvíjať ich talent, schopnosti, teoretické vedomosti, ukázať im základy a metódy vedeckého bádania.
    

autor: Ján Mäsiar

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz