Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


Logo veřejné zakázky a poptávky

21.12.2017
Podzimní turné s vědou pro děti

Naše turné s vědou a pohádkou začalo na konci září a skončilo pár hodin před příchodem astronomické zimy (17h 45min; 21. 12. 2017). Téměř 400 dětí z mateřských a základních škol (Růžďka, Branky, Nový Jičín, Lipník nad Bečvou, Mikulůvka, Bordovice, Pržno, Všechovice) se účastnilo vědeckého poznávání světa a zjistilo, že: 

11.12.2017
Zvyky a symboly Vánoc na hvězdárně

Poslední měsíc v roce patřil na hvězdárně nejmenším návštěvníkům. Připravili jsme pro ně program o Vánocích, ve kterém jsme typicky vánoční zvyky a symboly podrobněji prozkoumali.

11.11.2017
Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky Akademie věd ČR 2017

Za největším vědeckým festivalem v České republice můžeme udělat pomyslnou tečku. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. se stala již po druhé spolupracující organizací Akademie věd ČR v rámci akce s názvem Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.   Festival vědy a techniky se odehrával od pondělí 6. 11. 2017 do soboty 11. 11. 2017. Jak probíhal týden zasvěcený vědě a technice na hvězdárně ve Valašském Meziříčí? V celém areálu hvězdárny bylo náležitě rušno. Na hvězdárnu zavítalo 995 návštěvníků.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » KOSOAP » Akce a události KOSOAP » Proběhlo soustředění studentů - KOSOAP / MPH

Proběhlo soustředění studentů - KOSOAP / MPH

Hvezdárne sú špecializované zariadenia, ktoré okrem pôsobenia v oblasti kultúry, vzdelávania v prírodných vedách,  vykonávajú odborno -  pozorovateľskú činnosť  v astronómii. Nemalou mierou sa na výkone pozorovaní podieľajú dobrovoľní spolupracovníci hvezdární. Úlohou hvezdární je systematicky pripravovať nadaných žiakov a študentov s hlbším záujmom o astronómiu na samostatný výkon pozorovaní, umožniť im získavať  teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci s astronomickými prístrojmi a technickými zariadeniami.

Prvé zo 'Vzdelávacích sústredení študentov' bolo realizované v priestoroch Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí v dňoch 16.9.2011 až 18.9.2011. Zúčastnilo sa ho 15 študentov zo Slovenska a Čiech. Pod odborným vedením lektorov - pracovníkov prihraničných hvezdární sa venovali zaujímavej oblasti astronómie - medziplanetárnej hmote.

Teoretická časť bola zameraná na oboznámenie sa so základnými informáciami o medziplanetárnej hmote, jej druhoch, jej rozmiestnením v slnečnej sústave. Účastníci sústredenia sa podrobne zoznámili najmä s problematikou meteorickej hmoty, históriou pozorovania vo svete aj v Čechách a na Slovensku, o úspechoch slovenských a českých amatérskych pozorovateľov aj profesionálnych astronómov.

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Preto sme oba večery využili na praktické pozorovania pod hviezdnou oblohou. Študenti sa oboznámili s metodikou vizuálneho pozorovania meteorov jednotlivo alebo v pozorovacích skupinách, vyskúšali si odhady jasností hviezd aj meteorov, samostatne hlásili napozorované údaje.

Časť nočného programu bola venovaná pozorovaniam s astronomickým ďalekohľadom. Zaujímavým bola praktická ukážka pozorovania meteorov pomocou novej záznamovej CCD a video techniky.

Perličkou bola simulácia činnosti meteorických rojov pomocou výpočtovej a prezentačnej techniky. Úlohou študentov bolo odpozorovať činnosť roja, spracovať svoje napozorované údaje a správne ich vyhodnotiť.

Aj keď sústredenie vzhľadom na náročnosť problematiky bolo krátke, poskytlo účastníkom dostatočné teoretické informácie. Získali prvé praktické skúsenosti z pozorovania aj spracovania údajov. Pri ďalšej systematickej práci vo svojich astronomických a prírodovedných krúžkoch a pod vedením pracovníkov hvezdární je predpoklad, že ich záujem o astronómiu bude využitý na rast úrovne meteorickej astronómie na Slovensku a v Čechách, ktorá aj v minulosti zaujímala popredné miesta v porovnaní so svetom.

 

 

autor: Ján Mäsiar

12
12

   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz